PL EN


2014 | 37 | 47-52
Article title

Metodologia oceny parametrycznej czasopism. Problemy i dylematy

Content
Title variants
EN
The methodology of parametric evaluation of scientific journals. Difficulties and dillemas
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the text is analyzed the issue of the parametric evaluation of scientific journals. The author makes thesis (and justifies it), that the nature and methodological bases of this process will determine the quality of effects of works on the scientific journals evaluation and it’s further status. Whereas this evaluation has far-reaching consequences for the development of the science.
Year
Volume
37
Pages
47-52
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych PEDAGOGIUM
References
  • Antonowicz D., Brzeziński J., Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 – z myślą o parametryzacji 2017, „Nauka”, nr 4, 2013.
  • Brzeziński J.M., Ocena parametryczna jednostek naukowych – Co dobre, a co należy zmienić, czy uzupełnić, „Forum Akademickie”, nr 11, 2013.
  • Krzemiński A., Jeszcze nie koniec humanizmu. O Hansie-Georgu Gadamerze pisze Adam Krzemiński, „Gazeta Wyborcza”. Dodatek Świąteczny, 4–5 marca 2000.
  • Kulczycki E., Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych, „Nauka”, nr 3, 2014.
  • Wilkin J., Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce – podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne, trudności realizacji i perspektywy, „Nauka”, nr 1, 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0137-9585
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f202cc63-1e26-4e47-a7fa-a1bb73652b59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.