Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 3 (65) | 35-45

Article title

Zasoby internetu jako podręcznik akademicki - studium przypadku przedmiotu organizacja i zarządzanie informacją

Content

Title variants

EN
Internet resources as an academic textbook - a case study of the course: Organization and management of information

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of this study was to investigate whether it is possible to create an online, distributed, multilayered and multimedia textbook for the subject Organization and management of information, consisting exclusively of online resources and tools. The research was based on a comprehensive exploration of the Internet, finding materials that meets the criteria of scientific correctness and suitability for the established concept of the textbook. The collection of valuable materials was separated from encyclopedias and syntheses, articles presenting the results of researches, recorded lectures, courses, practitioners' advices, examples of practical solutions and online tools. The thesis has been proved - in the case of mentioned subject, the Internet provides resources and tools that can be successfully use to create a virtual textbook based on the principles of constructivism and pedagogical connectivism.

Journal

Year

Issue

Pages

35-45

Physical description

Contributors

 • Marcia Curie-Skłodowska University in Lublin

References

 • Aigrain P., Dzielenie się. Kultura i gospodarka epoki internetu, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2012.
 • Ayers E.L., The Pasts and Futures of Digital History, Virginia Center for Digital History, 1999, http://www.vcdh.virginia.edu/PastsFutures.html.
 • Borawska-Kalbarczyk K., Pokolenie „tl; dr” - refleksje o kulturze czytelniczej młodzieży w zmediatyzowanym świecie, Człowiek - media - edukacja, materiały konferencyjne, 2014, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2014/referaty_2014_10/borawska.pdf.
 • De Kerckhove D., Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Wyd. MIKOM, Warszawa 2001.
 • De Mezer-Brelińska K., Skrzypczak J., Ewolucja podręczników szkolnych, [w:] W. Skrzydlewski, S. Dylak (red.), Media - edukacja - kultura. W stronę edukacji medialnej, Wyd. PTTiME, Poznań-Rzeszów 2012, http://edunet.amu.edu.pl/mae2012/14_Brelinska_2012.pdf.
 • Lorens R., E-podręcznik w ramach projektu Cyfrowa Szkoła, „e-mentor” 2013, nr 4(51), s. 39-43, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/51/id/1044.
 • Plebańska M., E-podręcznik środowiskowy - przegląd dostępnych możliwości, Człowiek - media - edukacja, materiały konferencyjne, 2014, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2014/referaty_2014_10/plebanska.pdf.
 • Polak M., E-podręcznik, czyli zbiór otwarty treści edukacyjnych, EduNews, 2011, http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/1729-e-podrecznik-czyli-zbior-otwarty-tresci-edukacyjnych.
 • Pulak I., Od podręcznika do hipermediów, czyli kilka refleksji o e-bookach i hipertekstach w edukacji, Repozytorium Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, 2006, http://www.staff.amu.edu.pl/~topol/outfiles/elemang/Pulak_I_Od_podrecznika_do_hipermediow.pdf.
 • Rosenstone R., Historia w obrazach/historia w słowach: rozważania nad możliwością przedstawienia historii na taśmie filmowej, [w:] I. Kurz (red.), Film i historia. Antologia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Staley D.J., Computers, visualization, and history: how new technology will transform our understanding of the past, Armonk, M.E. Sharpe, New York 2003.
 • Walat W., Podręcznik multimedialny. Teoria - metodologia - przykłady, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.
 • White H., Historiografia i historiofotia, [w:] I. Kurz I. (red.), Film i historia. Antologia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Wilkowski M., W kierunku zwrotu cyfrowego edukacji historycznej, EduNews, 2012, http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/1930-w-kierunku-zwrotu-cyfrowego-edukacji-historycznej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f207b972-ae20-43aa-8e33-22c7303e2747
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.