PL EN


2016 | 5(112) "Zarządzanie w organizacjach funkcjonujących na rynku multimediów" | 79-92
Article title

Wybrane media społecznościowe jako narzędzie wspierające rekrutację

Authors
Content
Title variants
EN
Selected Social Media as a Tool Supporting Recruitment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rekrutacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych jest narzędziem coraz częściej wykorzystywanym przez rekruterów. Celem tego artykułu jest analiza możliwości, jakie media społecznościowe oferują działom odpowiedzialnym za zarządzanie zasobami ludzkimi w pozyskiwaniu personelu, oraz wskazanie najpopularniejszych (wśród rekruterów) mediów społecznościowych. Z punktu widzenia dynamiki zmian, jakie zachodzą w funkcjonałności mediów społecznościowych, a także wobec braku na rynku naukowych opracowań na ten temat analiza taka wydaje się szczególnie zasadna. Analiza przeprowadzona została na podstawie krytycznego przeglądu literatury (w tym raportów branżowych) oraz przeglądu wybranych mediów społecznościowych. W artykule przedstawiono dane liczbowe obrazujące skalę korzystania z mediów społecznościowych dla podkreślenia wzrastającej roli tego kanału komunikacji w pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników. Autorka wskazała najbardziej popularne wśród rekruterów kanały mediów społecznościowych, jak: Facebook, LinkedIn, Goldenline, Twitter, przeanalizowała również możliwości, jakie dostarczają te kanały. W artykule omówione zostały z jednej strony korzyści, jakie wynikają z prowadzenia rekrutacji w mediach społecznościowych, z drugiej zaś – sytuacje, kiedy nie warto poszukiwać kandydatów do pracy za ich pośrednictwem lub kiedy działania takie mogą przynieść korzyść mniejszą od zakładanej.
EN
Recruitment making use of the social media is using a tool that is increasingly widespread among recruiters. The purpose of this article is to analyze the possibilities that social media offer human resource management departments in the recruitment process as well as to point out the most popular social media among recruiters. Such analysis seems to be well–founded if one takes into consideration the fast pace of changes taking place in social media coupled with the dearth of scientific information on the topic. This analysis has been conducted on the basis of a critical review of literature, including industry reports, and selected social media. The article presents statistics depicting the actual scale of social media use in order to stress the growing role of this channel of communications in attracting qualified workers. The author indicates the most popular social media among recruiters—Facebook, LinkedIn, Goldenline, and Twitter—including the possibilities that they provide. Moreover, the article discusses the benefits of online recruitment as well as its downsides and situations in which its use may prove counter–productive or provide fewer benefits than assumed.
Year
Pages
79-92
Physical description
Document type
article
Dates
published
2016-10-15
Contributors
 • Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów, Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, Polska
References
 • Adecco Raport, dostęp 1 lipca 2016, <http://www.adecco.pl/dlamediow/rekrutacja-na-portalach-spo%C5%82eczno%C5%9Bciowych.aspx>.
 • Buchnowska D. (2015), Ocena poziomu e-rekrutacji wśród największych firm w Polsce – projekt badania, Współczesna Gospodarka, tom 6, nr 4.
 • Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk M. (2009), Kreowanie wizerunku pracodawcy poprzez instrumenty polityki personalnej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6.
 • Chmielecki M. (2013), Rekrutacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych – wyniki badań, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4.
 • Dziobak M. (2015), Nowa era (e-)networkingu, Personel i Zarządzanie, nr 2.
 • Fabjaniak-Czerniak K. (2012), Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations, w Kubiak K. (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, Warszawa, Wyższa Szkoła Promocji.
 • Firmy nie wykorzystują marketingowych właściwości Twittera, dostęp 30 lipca 2016, <http://evigo.pl/6623-infografika-firmy-nie-wykorzystuja-marketingowych-mo¬zliwosci-twittera>.
 • Forbes, Polskie firmy rzadko korzystają z mediów społecznościowych, dostęp 6 lipca 2016, <http://www.forbes.pl/malo-korzystamy-z-mediow-spolecznosciowych-polskie-firmy-w-ogonie-ue,artykuly,203669,1,1.html>.
 • Jakrzewski R. (2006), Jak rekrutować pracowników przez Internet, Gdańsk, ODDK.
 • Kampioni-Zawadka M. (2014), Wykorzystanie mediów społecznościowych w rekrutacji pracowników i ich wpływ na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 2.
 • Kemp S. (2015), Digital, Social & Mobile Worldwide In 2015, dostęp 10 października 2015, <http://wearesocial.net.blog/2015/digital-social-mobile-worldwide-2015/>.
 • Kostera M. (1994), Zarządzanie personelem, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
 • Kozłowski M. (2012), Employer branding: Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Miotk A. (2013), Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Gliwice, Helion.
 • Raport Interaktywnie.com „Media społecznościowe 2015”, dostęp 6 lipca 2016, <http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-interaktywnie-com-media-spolecznosciowe-2015-251419>.
 • Raport Interaktywnie com, Employer Branding. Jak kreować markę pracodawcy w Internecie?, dostęp 7 lipca 2016, <http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-inte¬raktywnie-com/raport-interaktywnie-com-employer-branding-252907>.
 • SMmeasure, Liczby polskiego Internetu 2016, dostęp 6 lipca 2016 <http://smmeasure.eu/liczby-polskiego-internetu-2016/>.
 • Social Recruiting Guide: How to Effectively Use Social Networks, An Oracle White Paper, lipiec 2012.
 • The Benefits of social Recruiting, dostęp 14 czerwca 2016, <http://www.jobcast.net/benefits-of-social-recruiting/>.
 • Woźniak J. (2013), Rekrutacja – teoria i praktyka, Warszawa, PWN.
 • Woźniak J. (2014), Crowdsourcing – IV etap rozwoju rekrutacji internetowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 • Yuce P., Highhouse S. (1998), Effects of Attribute Set Size and Pay Ambiguity on Reactions to “help wanted” Advertisements, Journal of Organizational Behavior, nr 19.
 • <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-czerwca-2016-roku-,2,47.html, dostęp 3 sierpnia 2016>.
 • <http://www2.deloitte.com/uk/en/pages/press-releases/articles/big-demands-and-high-expectations-what-generation-y-wants.html>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f20b235c-e8ea-4667-b658-6dc536dd3c74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.