PL EN


2016 | 16 | 71-92
Article title

Książki tłoczone dużą czcionką w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i ich obieg czytelniczy

Content
Title variants
EN
Books printed with a big font in the collections of the Voivodeship Public Library – Copernicus Library in Torun and their circulations among readers
DE
Mit großen Lettern gedruckte Bücher aus den Sammlungen der Öffentlichen Woiwodschaftsbibliothek – Kopernikusbücherei in Thorn und ihr Leserumlauf
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
16
Pages
71-92
Physical description
Dates
published
2016-12-13
Contributors
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu, ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
References
  • Fedorowicz-Kruszewska M., Materiały łatwe w czytaniu – historia, adresaci, wytwórcy, [w:] Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych: zbiór studiów, red. B. Woźniczka-Paruzel, Toruń 2001, s. 99–111.
  • Fedorowicz-Kruszewska M., Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych: zarys dziejów – formy – obieg społeczny, Toruń 2002.
  • Książka dużej czcionki, [w:] Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. G. Czapnik, Z. Gruszka, Warszawa 2011, s. 167.
  • Prywatna informacja Wydawnictwa Prószyński i S-ka na fanpage-u, e-mail do autora, kwiecień 29, 2016.
  • Woźniczka-Paruzel B., Osoby z niepełnosprawnościami czytelniczymi w bibliotece – sygnalizacja problemu, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia, z. 4: 2000, s. 405–423.
  • Woźniczka-Paruzel B., Specyfika odbioru piśmiennictwa w środowisku osób niesprawnych czytelniczo, [w:] Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej: przeszłość dzień dzisiejszy perspektywy, red. M. Juda, Lublin 2002, s. 105–115.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f21bc0f0-cdbe-4638-9986-6c777401aea5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.