PL EN


2013 | 1 | 137-157
Article title

WYBRANE ASPEKTY EDUKACJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE

Content
Title variants
EN
SELECTED ASPECTS OF EDUCATION OF NATIONAL AND ETHNIC MINORITIES IN CONTEMPORARY POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z edukacją mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Składa się z dwóch części. W pierwszej zostanie przedstawiona struktura narodowościowa Polski i najważniejsze akty prawne regulujące działalność członków mniejszości narodowych. W drugiej części zaprezentowane zostaną najistotniejsze kwestie szkolnictwa mniejszościowego.
EN
The article presents the most important issues related to the education of national and ethnic minorities in Poland. This work consists essentially of two parts. In the first part the characteristics of minorities are presented; especially: the structure of Polish nationality and most important legal acts regulating the activities of minorities members. The second part is focused on the most important issues of minority education and the community using the regional language.
Year
Issue
1
Pages
137-157
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f21c49f9-3ddc-4320-b30b-c72ba14cb46f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.