Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 137-157

Article title

WYBRANE ASPEKTY EDUKACJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE

Content

Title variants

EN
SELECTED ASPECTS OF EDUCATION OF NATIONAL AND ETHNIC MINORITIES IN CONTEMPORARY POLAND

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z edukacją mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Składa się z dwóch części. W pierwszej zostanie przedstawiona struktura narodowościowa Polski i najważniejsze akty prawne regulujące działalność członków mniejszości narodowych. W drugiej części zaprezentowane zostaną najistotniejsze kwestie szkolnictwa mniejszościowego.
EN
The article presents the most important issues related to the education of national and ethnic minorities in Poland. This work consists essentially of two parts. In the first part the characteristics of minorities are presented; especially: the structure of Polish nationality and most important legal acts regulating the activities of minorities members. The second part is focused on the most important issues of minority education and the community using the regional language.

Year

Issue

1

Pages

137-157

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f21c49f9-3ddc-4320-b30b-c72ba14cb46f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.