PL EN


2008 | 10 | 188-203
Article title

Kształtowanie się i organizacja przestrzenna korporacji ponadnarodowej Honda

Content
Title variants
EN
Formation and spatial organization of the international corporation Honda
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Considering the market value of the company in Business Week ranking “The Global” for the years 2003–2005, Honda Motor was fluctuating around the 100th place. In 2005 the value of the corporation increased in relation to the previous year and equaled $51, 96 billion. However, in the car corporations category, Honda Motor is ranked second, after Toyota Motor (with market value $158.20 billion), and the third car corporation Daimler Chrysler is worth $51,28 billion. The origin of the Honda corporation dates back to the 1920’s, when Soichiro Honda (1906–1991) started producing motorbikes during the post-war crisis period. In March 1948, he was joined by Takeo Fujisawa (1915–1989) with whom Soichiro Honda founded Honda Motor Corporation. Contemporarily, the organizational structure of the Honda Corporation is based on multilevel management. At present, the organizational basis is six Regional Offices, located all over the world, subject on executive level to the Chairman of the Board and ten directors. The company’s headquarters is in Tokyo, but it has its production and distribution branches located in Japan, USA, Canada, Mexico, GB, France, Italy, Spain, India, Malaysia, Pakistan, Philippines, Taiwan, Vietnam, Brazil and Turkey.
Keywords
Contributors
 • Akademia Pedagogiczna, Kraków
 • Akademia Pedagogiczna, Kraków
References
 • „Business Week” 2000–2006.
 • Cieluch M., 2005, „Proces kształtowania się ponadnarodowej korporacji Honda”, praca magisterska wykonana w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie pod kierunkiem prof. Zbigniewa Zioło.
 • Gierańczyk W., Stańczyk A., 2003, Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej, [w:] Z. Zioło, Z. Makieła (red.), Kształtowanie się struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 5, Warszawa–Kraków.
 • Horodecki J., 2006, Przybysze zza oceanu, „Manager Magazin” – edycja polska, nr 6/2006.
 • Kosturbiec B., 2006, Delokalizacja przedsiębiorstw – przejaw światowej samoregulacji, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Warszawa–Kraków.
 • Sala S., 2003, Wybrane cechy działalności korporacji transnarodowych i ich implikacje dla Polski, [w:] Z. Zioło, Z. Makieła (red.), Przemysł w procesie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków.
 • Sala S., 2005, Rozwój korporacji transnarodowych w gospodarce światowej, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Przedsiębiorczość – Edukacja, nr 1, Kraków.
 • Tobolska A., 2006, Strategie globalne a nowe formy organizacji przedsiębiorstw transnarodowych, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Przedsiębiorczość – Edukacja nr 2, Warszawa–Kraków.
 • Tobolska A., Matykowski R., 2006, Działalność przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Warszawa–Kraków.
 • Wajda E., 2003, Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej, [w:] Z. Zioło, Z. Makieła (red.), Kształtowanie się struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 5, Warszawa–Kraków.
 • Wajda E., Zorićić-Wołek M., 2003, Proces kształtowania się korporacji IBM, [w:] Z. Zioło, Z. Makieła (red.), Przemysł w procesie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków.
 • Wajda E., Zalewska K., 2003, Struktura przestrzenno-organizacyjna korporacji General Motors, [w:] Z. Zioło, Z. Makieła (red.), Przemysł w procesie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków.
 • Wajda E., 2006, Rozwój i struktura przestrzenna działalności firmy Nokia w latach 1997–2003, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Warszawa–Kraków.
 • Zioło Z., Piróg S., 2002, Lokalizacja zarządów i potencjał ekonomiczny wiodących firm zachodnio-europejskich, [w:] Z. Zioło (red.), Problemy transformacji struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 4, Warszawa–Kraków–Rzeszów.
 • Zioło Z., 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, [w:] Z. Zioło, Z. Makieła (red.), Przemysł w procesie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków.
 • Zioło Z., 2006, Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Warszawa–Kraków.
 • Zorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa.
 • Zorska A. (red.), 2002, Korporacje międzynarodowe w Polsce – wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f21cb40d-134d-4a68-92e4-6af18c7199e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.