PL EN


2009 | 9 | 185-195
Article title

Социальный идеал в современном религиозном сознании

Content
Title variants
PL
Społeczny ideał we współczesnej świadomości religijnej
EN
Social Ideal in Modern Religious Consciousness
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Autorka dokonuje interpretacji tradycyjnych wyznań chrześcijańskich oraz prądów niechrześcijańskich. Podkreśla, że wyznania chrześcijańskie zachowują wymiar eschatologiczny. Łączą one w sobie tradycyjne dla chrześcijaństwa ideały moralnego samodoskonalenia osobowości umożliwiające zbliżanie się do Boga z ideą aktywności społecznej człowieka. Chiliastyczne skłonności są charakterystyczne dla prądów niechrześcijańskich. Te bowiem głoszą religijno-utopijne projekty absolutnego społeczeństwa, opartego na wierze w budowę Królestwa Bożego.
EN
The interpretation of social ideal in the traditional Christian confessions and non-christian currents is considered in the article. It is noted, that the traditional Christian confessions preserve eschatological perspective in their interpretation of God’s Kingdom. They combine the traditional for Christianity ideals of moral self-perfection of personality, the main route to God with the ideas of man’s social activity. Chiliastic dispositions are characteristic of non-christian currents; they proclaim religiously utopian projects of the construction of absolute society, assert the possibility of the construction of God’s Kingdom.
Keywords
Contributors
  • Национальна академиа наук Беларуси
References
  • Соловьев В.С. 1988. Смысл любви. т. 2. Москва.
  • Тиллих П. 1995. История и царство Божие. W Философия истории. Антология. Москва.
  • Чаликова В. 1991. Утопия и утопическое мышление. Москва: Прогресс.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f21e3384-9d26-4a7d-9763-f7b0838ad330
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.