PL EN


2013 | 33 | 191-207
Article title

Źródło sukcesu czy niepowodzenia? O genologicznej heterogeniczności pisarstwa Pawła Huellego

Content
Title variants
EN
A source of sucess or failrue? A few words about the genealogical heterogeneity of Paweł Huelle’s writings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Paweł Huelle jest jednym z ważniejszych pisarzy debiutujących w okolicach przełomu roku 1989. Jego twórczość jest związana przede wszystkim z Gdańskiem. Nie należy jednak pisarstwa Huellego postrzegać tylko w kontekście „małych ojczyzn”. Owszem, Huelle przyczynił się do powstania współczesnego mitu Gdańska jako miasta palimpsestu. Jego twórczość jest też świetnym zapisem przemian społeczno-kulturowych w Polsce ostatnich lat. Pisarstwo Huellego stanowi także interesujący przykład zmian zachodzących w obrębie ewolucji gatunków literackich. Pisarz, starając się zachować granice bardzo tradycyjnych gatunków, nie unika zaangażowania swej twórczości w bieżący dyskurs społeczny, ocierając się czasami o publicystykę. Poszukuje wciąż nowych form wyrazu, nawiązuje intertekstualny dialog z wielką europejską literaturą, a dominującą cechą jego twórczości staje się publicystyczne zaangażowanie. W mojej ocenie twórczość literacka Pawła Huellego jest przykładem tego, że współcześnie nie da się oddzielić literatury od innych dyskursów kulturowych. Otwartym pozostaje pytanie, czy wielość gatunków uprawianych przez Huellego to źródło jego pisarskiego sukcesu.
EN
Paweł Huelle is one of the most important writers who debuted in 1989 on the verge of transformation changes. His writings are connected with Gdańsk. However, they should not be perceived only as “the small motherland” writings. Huelle created the myth of the contemporary Gdańsk as palimpsest. His writings constitute the greatest record of the latest cultural and social transitions in Poland. Huelle’s works constitute an interesting example of the transition within the literary genres evolution. Trying not to cross the borders of the traditional genres, the writer does not avoid using the social discourse, and sometimes combines it with the journalism. He is constantly searching for the new word forms, establishing an intertextual dialogue with the greatest European literature. His journalistic engagement constitutes the main feature of his writings. To my mind, Paweł Huelle’s literary works proves that the literature cannot be separated from other cultural discourse. However, the problem of perceiving the variety of literary genres used by Huelle as a source of his success remains an open question.
Year
Issue
33
Pages
191-207
Physical description
Contributors
 • Wydział Filologiczny Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Błoński, J., Duch powieści i wąs Stalina, „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 44.
 • Czapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976 – 1998, Kraków 1999.
 • Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, Lublin 2004.
 • Czechowicz J., Elegia żalu, w: tegoż, Wiersze wybrane, Warszawa 1979.
 • „Dialog z Gdańskiem”: rozmowa z Pawłem Huelle. Rozmawiał G. Fortuna. „Przegląd Polityczny” 1997, nr 33/34 .
 • Gdańsk- zapyziała prowincja? Rozmowa A. Kietrys z Pawłem Huelle, „Przegląd” 2002, nr 3.
 • Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1991.
 • Głowiński M., Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, Kraków 1998.
 • Huelle P., Inne historie, Gdańsk 1999.
 • Huelle P., Wesier Dawidek, Londyn 1996.
 • Huelle P., Ostatni kwadrans. Z kroniki rodzinnej Schopenhauerów, „Dialog” 2000, nr 2.
 • Hulelle P., Szalone przedsięwzięcie, „Przegląd Polityczny” 2008, nr 88.
 • Huelle P., Ulica Świętego Ducha, „Magazyn” 1999, nr 48, dodatek do „Gazety Wyborczej”.
 • Huelle P., Castorp, Gdańsk 2004.
 • Huelle P., Notatnik laika, „Przegląd Polityczny” 1997, nr 33/34;
 • Huelle P., Notatnik laika, „Przegląd Polityczny” 2000, nr 44.
 • Huelle P., Interesuje mnie zmyślenie i forma, „Puls” 1991, nr 3.
 • Mann T., Czarodziejska Góra , Warszawa 1972.
 • Nie spełniłem społecznego zapotrzebowania. Rozmowa Krzysztofa Masłonia z Pawłem Huelle, „Rzeczpospolita” z 18 stycznia 2003 r., dodatek „Plus Minus”, http://archiwum.rp.pl/418497.html [dostęp 01.02.2013]
 • Paweł Huelle: Jesteśmy w międzyczasie. Rozmawiała B. Gigiel, http:/kulturaonline.pl [dostęp 05.09.2010]
 • Pięta I., Fikcja czy dokument? – problemy genologiczne w polskiej prozie po 1989 roku, w: Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, red. nauk. Cudak R., Warszawa 2009.
 • Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. Gazda G., Tynecka-17.Malewska S., Kraków 2006.
 • Socha R., Dr Elefant, „Polityka” 2002, nr 1.
 • To se ne vrati, Panie Kowalski. Rozmowa z Pawłem Huelle Jacka Cieślaka, „Rzeczpospolita” z 9 lutego 2002 r., dodatek „Plus Minus”, http://archiwum.rp.pl/372449.html [dostęp 01.02.2013]
 • Szaro G., Paweł Huelle nie zakłócał jednak ciszy nocnej, http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,3619320.html [dostęp 01.03.2012]
 • wkazimierzudolnym.pl/przed-premiera.sztuki-pawła-huelle.html [dostęp 27.12.2012]
 • Wysłouch S., Ruchome granice literatury, w: Ruchome granice literatury. W kręgu teorii kulturowej, pod red. nauk. Wysłouch S., Przymuszały B., Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f21fdcce-533b-4309-9a94-29b761570c48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.