PL EN


Journal
2020 | 55/1 | 5-9
Article title

Wprowadzenie

Content
Title variants
Conference
Interdyscyplinarność w glottodydaktyce – kształcenie nauczycieli
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
5-9
Physical description
Dates
published
2020-09-30
Contributors
References
 • Andrzejewska E. (red.) (2015a), Neofilolog, nr 44/2.
 • Andrzejewska E. (red.) (2015b), Neofilolog, nr 45/2.
 • Czura A. (red.) (2014), Neofilolog, nr 43/1.
 • Dakowska M. (2014), O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Gębal P.E. (2013), Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Jaworska M. (2018a), Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Jaworska M. (red.) (2018b), Neofilolog, nr 51/1.
 • Jaworska M., Makowska M. (red.) (2018), Neofilolog, nr 50/1.
 • Jaworska M., Targońska J. (red.) (2018), Neofilolog, nr 50/2.
 • Karpińska-Musiał B. (2015), Międzykulturowość w glottodydaktyce. O związku świadomości metajęzykoznawczej z kompetencją międzykulturową w akademickim kształceniu nauczycieli języków obcych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Karpińska-Szaj K. (2015), Przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: językowe narzędzia diagnostyczne w praktyce nauczycielskiej. „Neofilolog”, nr 45/2, s. 187–201.
 • Kiliańska-Przybyło G. (2009), Rozwijanie refleksyjności nauczycieli języków obcych na przykładzie techniki analizy zdarzeń krytycznych. Studium przypadku. „Neofilolog”, nr 33, s. 65–75.
 • Krotz F. (2007), Mediatisierung: Fallstudien zum Wandel von Kommunikation. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Lankiewicz H. (2015), Teacher language awareness in the ecological perspective. A collaborative inquiry based on languaging. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Newby D. i in. (2007), Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków. Narzędzie refleksji w kształceniu nauczycieli języków. Warszawa: CODN.
 • Stańczyk J. (red.) (2013), Neofilolog, nr 40/2.
 • Szymankiewicz K. (2017), Przyszli nauczyciele języków obcych na drodze budowania kompetencji zawodowej. Refleksja – uczenie się – rozwój. Warszawa/Lublin: Instytut Romanistyki UW/Wydawnictwo Werset.
 • Wawrzyniak-Śliwińska M. (red.) (2015), Neofilolog, nr 45/1.
 • Werbińska D. (2017a), The Formation of Language Teacher Professional Identity. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.
 • Werbińska D. (red.) (2017b), Neofilolog, nr 48/2.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f23294dd-dba6-451d-af60-686e090a2a73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.