PL EN


2018 | 18 | 3 | 37-41
Article title

Is the Special Judo Fitness Test Index discriminative during formative stages? Age and competitive level differences in U13 and U15 children

Content
Title variants
PL
Czy Indeks Indywidualnych Testów Sprawnościowych Judo jest różnicujący na etapach kształtowania osobowości? Różnice ze względu na wiek i poziom zaawansowania w kategoriach wiekowych do 13 i do 15 lat
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim. The aim of the present study was to perform SJFT in children to analyse differences between groups of age and competition level. Methods. Thirty-four male children judo athletes aged under 13 (U13) and under 15 (U15) years-old were recruited from a local gym (amateurs) and the Spanish National Judo Team (SNT) and classified in three groups: U13 amateur, U15 amateur and U15 SNT. Children performed the SJFT in similar height and weight pairs. Age comparisons revealed no difference in SJFT index given the lower number of throws during the SJFT for U13 children (95% CIhigh = <23 vs. >22 and >23 throws) but the faster heart rate (HR) recovery (95% CIhigh = < 150 vs. >150 and >147 bpm) compared to the U15 amateur and SNT groups. Results. Competitive level comparisons between U15 amateur and SNT revealed no difference in SJFT performance (throws, HR and index). Thus, the SJFT index is not a proper variable to detect differences between groups at these ages. Conclusions. These findings open the challenge to design appropriate conditioning test for children to better measure performance and develop adequate training and teaching plans during formative years. These findings open the challenge to design appropriate conditioning test for children during formative years to better measure performance and develop adequate training and teaching plans.
PL
Cel. Celem niniejszych badań było przeprowadzenie testu sprawnościowego SJFT u dzieci w celu analizy różnic w różnych grupach wiekowych i o różnym poziomie zaawansowania. Metoda. W badaniu wzięło udział 33 zawodników w wieku do 13 lat (U13) i do 15 lat (U15) pochodzących z miejscowej siłowni (amatorzy) i hiszpańskiej drużyny judo (SNT). Zostali oni podzieleni na trzy grupy: amatorzy do 13 lat, amatorzy do 15 lat i zawodnicy drużyny judo do 15 lat. Dzieci o podobnym wzroście i wadze wykonały testy w parach. Porównania wiekowe nie wykazały różnicy w indeksie SJFT, biorąc pod uwagę mniejszą liczbę rzutów podczas testu SJFT dla dzieci w kategorii wiekowej do 13 (95% CIhigh = <23 vs.> 22 i> 23 rzutów), ale szybsze tętno (HR) (95% CIhigh = <150 vs.> 150 i> 147 uderzeń / min) w porównaniu do grup amatorskich i profesjonalnych do lat 15. Wyniki. Porównywanie poziomu zaawansowania pomiędzy amatorami do 15 lat i z drużyny judo nie wykazało różnicy w wynikach testu SJFT (rzuty, HR i wskaźnik). Zatem indeks SJFT nie jest odpowiednią zmienną do wykrywania różnic w tych grupach wiekowych. Wnioski. Ustalenia te stawiają wyzwanie do zaprojektowania odpowiedniego testu kondycyjnego dla dzieci w latach kształtowania się ich osobowości, aby lepiej zmierzyć wydajność i opracować odpowiednie plany szkoleniowe i dydaktyczne.
Year
Volume
18
Issue
3
Pages
37-41
Physical description
Contributors
  • University of Murcia (Hiszpania)
  • University of Sao Paulo (Brazylia)
  • University of Granada (Hiszpania)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f24a3a69-3afc-4204-909f-6d77406f9b8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.