PL EN


2015 | 8 | 435-453
Article title

Wpływ rejonizacji na poziom kształcenia w publicznych szkołach podstawowych w Bydgoszczy

Authors
Content
Title variants
EN
THE IMPACT OF ZONING ON THE EDUCATION LEVEL IN PUBLIC ELEMENTARY SCHOOLS IN BYDGOSZCZ
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nierówności w dostępie do edukacji cały czas jest zjawiskiem powszechnym. Szanse na zdobycie dobrego wykształcenia wyznacza głównie pochodzenie społeczne. System edukacyjny jest powszechny, jednolity i w związku z tym nie powinno dochodzić do różnicowania szans jednostek czy grup społecznych. Mimo to segregacja jest dużym problemem w szkole i ma duży wpływ na wyniki kształcenia. Sprzyja temu polityka rekrutacyjna a także system oceny jakości pracy szkoły.
EN
Inequalities in access to education all the time is a common phenomenon. The chances of getting a good education is determined mainly social background. The educational system is universal, uniform, and therefore there should be no differentiation opportunities for individuals or groups. Despite this segregation is a big problem in school and has a large impact on learning outcomes. This is facilitated by the recruitment policy and the system of quality assessment of school.
References
  • Limot W., Szkoła – szansa czy zagrożenie dla ucznia zdolnego, „Psychologia w szkole” 2004, nr 3.
  • Paciorek A., Dobra szkoła wyrównuje szanse, „Rzeczpospolita” 2004. nr 216.
  • Sawiński Z., Zmiany systemowe a nierówności w dostępie do wykształcenia, IFiS PAN, Warszawa 2008.
  • Szkudlarek T., Ekonomia i społeczne skutki reform oświatowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9573
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f250c7d2-c8e2-4e43-922d-f556e8ed12d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.