PL EN


2011 | 79 | 4 | 487-504
Article title

Aspekty organizacyjne i zarządzanie bibliotekami w Finlandii z perspektywy społeczeństwa informacyjnego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Library Organization and Management in Finland from the Information Society Point of View
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teza/cel - Celem artykułu jest przedstawienie ważnej roli bibliotek w Finlandii w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Omówiono w nim podstawy prawne, finansowanie i system biblioteczny. Ukazano rolę bibliotek w promocji czytelnictwa i wiedzy informacyjnej. Metody badań - Przeanalizowano dokumenty regulujące działalność i organizację bibliotek w Finlandii oraz wykorzystano własne obserwacje z wyjazdu studyjnego. Wyniki i wnioski - Wykazano, że w Finlandii biblioteki, jako wyspecjalizowane placówki usługowe, które działają w ramach samorządów lokalnych, wyższych uczelni i instytucji naukowych w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju oświaty i nauki, większego udziału obywateli w życiu politycznym i lepszej orientacji w życiu codziennym. Biblioteki mają swój wkład w kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego.
EN
Objective - The importance of the role played by Finnish libraries in shaping the information society is discussed and Finnish library law, finances and current computer system are presented. Libraries in Finland are assumed to have significant influence on the promotion of book reading culture and information skills. Research method – Written regulations on the organization and tasks of Finnish libraries are analyzed, completed with authors’ own observations collected during a study trip to Finland. Results and conclusions – It is proved that Finnish libraries working as specialized service providers within local government structures, universities and research institutions, have considerable impact on the development of education and science, increase citizens’ participation in the politics and enhance their orientation in everyday life. Finnish libraries are visibly involved in shaping the information society.
Year
Volume
79
Issue
4
Pages
487-504
Physical description
Contributors
 • The Institute of Information and Book Studies, The University of Warsaw
 • The Institute of Information and Book Studies, The University of Warsaw
References
 • AMKIT (2011). Together for searching, learning and understanting. Cooperation strategy of the Libraries of the Universities of Applied Sciences [online]; [dostęp; 26.11.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.amkit.fi/download.php?f5c192ab205366b-16fb7919f26a4bc6e>.
 • Analiza best practice – Finlandia (2005). W: Najlepsze wzorce działalności bibliotecznej w Europie, Singapurze i USA. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Audunson, Ragnar (2005). The Public Library as a Meeting-Place in a Multicultural and Digital Context. The necessity of Low Intensive Meeting-Place. "Journal of Documentation", vol. 61, no. 3, pp. 429-441.
 • Działalność bibliotek publicznych: wytyczne IFLA/UNESCO (2002). Oprac. zespół pod przew. Ph. Gilla w imieniu Sekcji Bibliotek Publicznych. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Gmerek, Tomasz (2005). Szkolnictwo wyższe w krajach skandynawskich. Studium z pedagogiki porównawcze. Poznań: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Harju, Eline (2004). Internet bus Netti-Nysse The heaviest and most yellow mobile service in the world? Scandinavian Public Library Quarterly, vol. 37, no. 3 [online]; [dostęp: 20.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.splq.info/issues/vol37_3/09.htm>.
 • Horami-Poutanen, Kristiina (2006) The National Library of Finland – the national gateway to information. "The National Library of Finland Bulletin", pp. 4-6.
 • Järvinen, Pirjo (2007). Tampere City Library: Pirkanmaa provincial library [online]; [dostęp: 21.11.2011]. Dostępny w World Wide Web: .
 • Järvelin, Kalervo; Vakkari, Pertti (1981). Tiedontarpeiden ja kirjastonkäytön tuytkimisesta. Kaksitutkielmaa. Helsinki: Kirjastopalvelu Oy.
 • Libraries.fi (2010). Suomen yleisten kirjastojen tilastot [online]; [dostęp: 20.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.tilastot.kirjastot.fi/fi=FI/>.
 • OECD (2011). Programme for International Student Assessment [online]; [dostęp: 13.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http:// www.pisa.oecd.org>.
 • PIKI (2011). PIKI Pirkanmaan Kirjastut [online]; [dostęp: 21.11.2011]. Dostępny w World Wide Web: .
 • PISA (2010). PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do: Student Performance in Reading, Matematies and Science (Volumen I) [online] Programme for International Student Assessment [dostęp: 21.11.2011]. Dostępny w World Wide Web: .
 • Pugacewicz, Iwona H. (2007). Zmienne losy biblioteki szkolnej w Paryżu 1842-1963. W: Biblioteki w systemie kultury jednoczącej się Europy. Red. M. Zając, E. B. Zybert. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • SITR (2011). Studying in Tampere Region [online]; [dostęp 13.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.uta.fi/sitr/index.html>.
 • Tamcat (2011). Tampereen yliopiston kiriasto [online]; [dostęp: 20.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://tamcat.linneanet.fi/index-en.htm>.
 • Tampere Library (2011), Tampere University Library [online] [dostęp: 20.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.uta.fi/kirjasto/lib/e-library/>.
 • The National Library of Finland (2011) Organisation and Management [online]; [dostęp: 20.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.nationallibrary.fi/infoe/organization/nationallibrarystrategy_20062015_summary.html>.
 • University of Tampere (2011), Sitr [online]; [dostęp: 20.02.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://tamcat.linneanet.fi/index-en.htm>.
 • Wierzbołowski, Józef (2003): Fińska droga do społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedz. Warszawa: Instytut Łączności.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2538cae-00af-4a65-ad97-ce1ce9e5cff0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.