PL EN


2017 | 8 | 73-86
Article title

The perspectives of venture capital in Central and Eastern Europe

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper describes the importance of governmental actions of a country or a region to form and stimulate the VC industry. The state support has the key value for the development of VC industry. It proceeds from the need of anincrease in competitiveness of the national industry in the conditions of a high competition in the world market. The region of CEE possesses a developed legal and regulatory system that diminishes operational risk and enhances the effectiveness of developing markets. However, there are weaknesses of this region that can be obstacles for VC investments inflow. The paper shows the problems of the VC environment in CEE that are able to explain, at least partially, the condition of the VC industry and its lag behind the developed countries, and gives some practical suggestions in order to enhance the VC development in the region.
PL
W artykule omówiono znaczenie działań rządowych danego kraju lub regionu pobudzających branżę VC. Wsparcie państwa ma istotną wartość dla rozwoju branży VC. Wynika to z potrzeby zwiększenia konkurencyjności przemysłu krajowego w warunkach wysokiej konkurencji na rynku światowym. Region Europy Środkowo‐ Wschodniej posiada rozwinięty system prawny i regulacyjny, który zmniejsza ryzyko operacyjne i wzmacnia efektywność rynków rozwijających się. Jednakże istnieją również słabe strony tego regionu, które mogą być przeszkodą dla napływu inwestycji VC. W artykule przedstawiono problemy otoczenia VC w Europie Środkowo‐Wschodniej, które są w stanie wyjaśnić, przynajmniej częściowo, stan branży VC i jego opóźnienie za krajami rozwiniętymi, jak też daje wiele praktycznych sugestii w celu zwiększenia rozwoju VC w regionie.
Year
Issue
8
Pages
73-86
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f253d695-c40f-495f-816f-69ac819f235d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.