PL EN


2016 | 5. Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego | 173-183
Article title

Ochrona wizerunku firmy w sytuacji kryzysowej

Authors
Content
Title variants
EN
Protecting the image of the company in crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tworzenie wizerunku to informowanie otoczenia o działalności m.in. poprzez dostarczanie różnym uczestnikom otoczenia firmy informacji wskazujących na wartości wyznawane przez firmę, potwierdzone wysoką, jakością produktów i świadczonych usług, poziomem innowacji, zapewniających klientom stałe korzyści. Jednakże wyobrażenie to nie musi pokrywać się z rzeczywistością, może być również jedynie subiektywnym obrazem przedsiębiorstwa lub jego oferty. Niewłaściwa czy niepełna informacja może kształtować błędny obraz organizacji, co może doprowadzić do sytuacji kryzysowej. Sytuacja kryzysowa w sposób oczywisty wpływa negatywnie na obraz firmy/organizacji. Jak temu zapobiec i jak postępować w kryzysie? Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie.
EN
Creating the image of this information environment for business including by providing various participants in the company's environment information indicating the values of the company, confirmed a high, quality products and services, the level of innovation, providing customers with fixed benefits. However, this idea does not necessarily coincide with reality, may be only a subjective image of the company or its offer. Incorrect or incomplete information may shape the erroneous image of the organization which could lead to a crisis situation. The crisis obviously affects negatively on the image of the company / organization. How to prevent it and how to deal with the crisis? This article is an attempt to answer this question.
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 • Andruszkiewicz K., Rola i skuteczność instrumentów oraz działań marketingowych w walce z kryzysem, „Marketing i Rynek" , 2007, nr 7.
 • Barska A. (red.), Reklama wczoraj i dziś, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.
 • Budzyński W. (1998 a), Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1998.
 • Budzyński W. (2008 b), Public relations strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008.
 • Burkart R., Consensus-oriented public relations (CORP). A concept of planning and evaluation of public relations, w: Butteke von Ruler, Verćic D., Public Relations and Communications Management In Europę, Monton de Gruyer, Berlin, New York 2002.
 • Daszkiewicz M., Wrona S., Kreowanie marki korporacyjnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
 • Rozwadowska B., Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2002.
 • Smektała T., Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2005.
 • Sztucki T., Encyklopedia marketingu: definicje, zasady, metody, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998.
 • Wójcik K., Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-7830
ISBN
978-83-87193-75-1
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f25735a8-02a1-47d7-9c73-d68fc76d9af1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.