PL EN


2017 | 99 Triki, numery specjalne, atrakcje | 119-130
Article title

Tęcza Arystotelesa. Droga animacji komputerowej do pierwszych efektów cyfrowych w filmie

Authors
Title variants
EN
Aristotle’s Raibow. The Path of Computer Animation to First Digital Special Effects in Film
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojawienie się w latach 70. XX w. pierwszych generowanych komputerowo efektów specjalnych na zawsze zmieniło oblicze światowej kinematografii. Przełom ten stał się możliwy dzięki pracy inżynierów, programistów i filmowców eksperymentatorów, którzy przez dwie wcześniejsze dekady zajmowali się rozwijaniem algorytmów graficznych i odkrywaniem potencjału artystycznego nowej, cyfrowej wizualności. Okres ten cechowała wyjątkowa atmosfera kreatywności uzyskana dzięki kooperacji jakże odmiennych od siebie środowisk artystycznych i naukowych. Proces kształtowania się tej zależności można prześledzić, odwołując się do osiągnięć braci Whitney, Ch. Csuriego, P. Foldesa oraz pracowników ośrodków badawczych (jak K. Knowlton, H. Gouraud, E. Catmull i inni). Okaże się wtedy, że wczesne cyfrowe animacje, które fascynowały widzów takich pozycji, jak Świat Dzikiego Zachodu (Westworld, 1971) Michaela Crichtona, Gwiezdne wojny (Star Wars, 1977) George’a Lucasa czy Czarna dziura (Black Hole, 1979) Gary’ego Nelsona, są odziedziczonym przez kino spadkiem po innowacyjnych dokonaniach twórców eksplorujących od lat 50. domenę animacji komputerowej.
EN
The appearance of the first computer-generated special effects in the 1970s has forever changed the face of world cinema. This breakthrough had been made possible by the work of the engineers, programmers and experimental filmmakers, who for the preceding two decades developed graphic algorithms and explored the artistic potential of new digital visuals. This period was characterized by a unique atmosphere of creativity gained through the cooperation of so many different artistic and scientific circles. The process of shaping this relationship can be traced back to the achievements of the Whitney brothers, Ch. Csuri, P. Foldes and staff of research centres (such as K. Knowlton, H. Gouraud, E. Catmull et al.). It appears that early digital animations, which fascinated viewers, such as for example Michael Crichton’s Westworld (1971), George Lucas’s Star Wars (1977), and Gary Nelson’s Black Hole (1979), are the descendants of the innovations made by the film makers, who since the 1950s, explored the domain of computer animation.
Year
Pages
119-130
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
References
 • Alves, Bill. „Digital Harmony of Sound and Light”, Computer Music Journal, Winter (2005), 46-47.
 • Century, Michael. „Exact imagination and distributed creativity: a lesson from the history of animation”. In: C&C `07 Proceedings of the 6th ACM SIGCHI conference on Creativity &&cognition, 87, ACM: New York, 2007,
 • Csuri, Charles A. „Beyond Boundaries”. In . Beyond Boundaries 1963 – present, ed. J. M. Glowski, . 21, Ohio State University Press: Boston, 2006.
 • Dietrich, Frank. „Visual Intelligence; The First Decade of Computer Art. (1965-1975)”. Leonardo, vol. 19, no 2 (1986): 159-160
 • Frisvad, Jeppe Revall; Christensen, Niels; Falster, Viggo. „The Aristotelian Rainbow: From Philosophy to Computer Graphics”. In: Proceedings of GRAPHITE 2007: 5th International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques in Australasia and Southeast Asia, ACM 2007. www.orbit.dtu.dk/files/4165202/imm5480.pdf (access: 14.04.2016.).
 • http://www.kenknowlton.com/pages/05collab.htm (accessed: 20.04.2016).
 • Knowlton, Ken; Machover, Carl. „On the Frustrations of Collaborating With Artists”. In Newsletter ACM SIGGRAPH Computer Graphics, vol. 35. Issue 3, August 2001, 20-22.
 • Moritz, William. „Film absolutny”, w: Widok. WRO Media Art. Reader. Numer 1. Od kina absolutnego do filmu przyszłości, ed V. Kutlubasis-Krajewska, P. Krajewski, WroArt: Wrocław, 2009, 64.
 • Noll, Noll. „The digital computer as a creative medium”, IEEE Spectrum, vol. 4, no 10, October (1967), 90.
 • Reichardt, Jasia. Introduction. In Cybernetic Serendipity – The Computer and The Arts, edited by Jasia Reichardt, 5, London – New York: Studio International, 1968,
 • Whitney, John. Digital Harmony. On the Complementarity of Music and Visual Art, 38, McGraw-Hill Inc.: New York, 1980.
 • Youngblood, Gene. Expanded Cinema, 207, EP Dutton: New York, 1970.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f25acda4-f650-424f-bf7a-706d7aeec2c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.