PL EN


2019 | 28 | 37-52
Article title

Działanie na własny rachunek a pojęcie działalności gospodarczej

Title variants
EN
Acting on one’s own account and a legal definition of economic activity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza okoliczności wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek w kontekście przesłanek definiujących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy — Prawo przedsiębiorców. Wykonywanie działalności gospodarczej na własny rachunek nie jest wprost wymienione jako jedna z przesłanek działalności gospodarczej. Jak jednak wskazuje się często w doktrynie, wynika ona z innej przesłanki, mianowicie wykonywania działalności gospodarczej we własnym imieniu. Autor w treści artykułu polemizuje z tym poglądem. Dokonuje porównania kolejnych historycznych definicji działalności gospodarczej i przedsiębiorcy pod kątem występowania w nich pojęć wykonywania działalności we własnym imieniu i na własny rachunek. Następnie analizuje obydwa pojęcia w zakresie ich występowania w przepisach innych ustaw oraz przedstawia prezentowane w piśmiennictwie definicje działania we własnym imieniu i na własny rachunek. W rezultacie wskazuje, że należy rozróżniać pojęcia wykonywania działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek. Dochodzi do wniosku, że działanie na własny rachunek nie powinno być co prawda uznawane za przesłankę działalności gospodarczej, w praktyce jednak cechuje każdą działalność gospodarczą, wykazując daleko idące powiązania z przesłanką zarobkowego charakteru działalności gospodarczej.
EN
The subject of this article is an analysis of performing economic activity on one’s own account in the context of premises of economic activity within the meaning of the entrepreneurs law. Performing economic activity on one’s own account is not literally indicated as one of the premises of economic activity. In doctrine, it is often emphasized that performing economic activity on one’s own account results from one of the legal premises, that is, performing economic activity one one’s own behalf. The author of the article discusses that opinion. He compares historical definitions of economic activity and of an entrepreneur which were included in successive laws within the scope of the presence of concepts related to performing economic activity on one’s own account or on one’s own behalf. Subsequently, the author analyzes both legal concepts in the scope of their presence in different laws and he introduces definitions of performing on one’s own account and on one’s own behalf that are present in the literature. In conclusions, he indicates that it is necessary to distinguish between performing an economic activity on one’s own behalf and on one’s own account. He concludes the performing an economic activity on one’s own account should not be considered as a legal premise of economic activity. However, in practice it is characteristic of all economic activities and it is related to the commercial character which is one of the legal premises of economic activity.
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f25b9736-70ed-40a1-8f2c-0c2a95ef0d77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.