Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 96 | 129-140

Article title

Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Title variants

EN
Environmental Management in the Scope of Economic Sustainable Development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozwój zrównoważony to prawo do zaspokajania aspiracji rozwojowych obecnej populacji bez ograniczania praw przyszłych pokoleń. Oznacza to, że rozwój gospodarczy i cywilizacyjny obecnego pokolenia nie powinien ograniczać praw przyszłych pokoleń i odbywać się ich kosztem. Rozwój zrównoważony powinien respektować prawa przyrody i ekonomii przez przestrzeganie w działaniach gospodarczych prawa celu, regionu, a także prawa skali i jakości. Głównym celem opracowania jest przedstawienie instrumentów zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz edukacji ekologicznej jako ważnego zagadnienia w promowaniu zrównoważonego rozwoju i zarządzaniu środowiskiem.
EN
Sustainable development is the right to fulfill the developmental aspirations of the contemporary population without limiting the rights of future generations. This means that the economic and civil development of the present generation should not restrict any rights of future generations or be obtained at their cost. Sustained development should respect the rights of nature and the economy by obeying the rule of purpose, rules in a given region, and the rule of quality, and taking into account the economies of the scale. The main purpose of this paper is to present management instruments for sustainable development and ecological education as an important issue in promoting sustainable development and environmental management.

Contributors

 • UP-H Siedlce

References

 • Łunarski J., Zarządzanie środowiskiem, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2002.
 • Maudhton G., Hunter C., Sustainable Cities, Regional Policy Development Series 7, JKP, London 2010.
 • Ochrona środowiska, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Warszawa 2005.
 • Patrzałek L., Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce, PWE, Warszawa 2009.
 • Pawłowski A., Teoretyczne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego. Rocznik Ochrony Środowiska, Wyd. Środkowo-Pomorskie Tow. Nauk. Ochr. Środ., Koszalin, 11, 2009.
 • Płowiec U., Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, Agencja Wyd. Placet 2010.
 • Polszakiewicz B., Równoważenie polskiej gospodarki w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Z. Dach (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków, PTE, Kraków 2002.
 • Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.
 • Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.
 • Przegląd wybranych instrumentów ochrony środowiska. Prawo i Środowisko, 4, 2005.
 • Tyburski W., Powstanie i rozwój filozofii ekologicznej, Problemy ekorozwoju, 1, 2006.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f25ca1dd-2d1d-4fe2-a3cd-cfc478400832
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.