PL EN


2013 | 916 | 5-12
Article title

Problemy analityczne metaanalizy – efekt procesu badawczego

Title variants
EN
Analytical Problems of Meta-analysis – the Effect of Heterogeneous Studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wraz z poszerzaniem się problematyki badań społecznych poszerzają się również obszary realizowanych badań empirycznych. W związku z licznymi badaniami często odnoszącymi się do tych samych zagadnień pojawia się pytanie, jak prowadzić analizę sumaryczną, pozwalającą ustalić, co w zasadzie wiadomo na temat przebadanych obszarów. Poszczególne badania są realizowane na próbach losowych, co sprawia, że uzyskiwane wyniki nie są jednakowe. Ich zakres zmienności opisuje wariancja losowa estymatora. W artykule rozważono problemy związane z analizą fluktuacji wyników badań, których rozstrzygnięcie wyznacza paradygmat statystycznej metaanalizy.
EN
The growing number of issues in social science research has led to a correspondingly large body of research studies. The sheer volume of research related to the same topics poses a question as to how to organise and summarise these findings to identify and use what is known and focus research on promising areas. Effect size estimates from the studies are not identical. This is to be expected because the estimates are based on data from samples, and random variations due to sampling should introduce fluctuations into estimates. This paper introduces methods for exploring these fluctuations as a paradigm for explorations in meta-analyses generally.
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Statystyki i Demografii, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa, Poland
References
 • Becker B.J., Cohen L.D. [2003], How Meta-analysis Increases Statistical Power, „Psychological Methods”, vol. 8, nr 3.
 • Cooper H. [1979], Statistically Combining Independent Studies: A Meta-analysis of Sex Differences in Conformity Research, „Journal of Personality and Social Psychology”, vol. 37, nr 1.
 • Fisher R.A. [1932], Statistical Method for Research Workers, wyd. 4, Oliver and Boyd, London.
 • Fisher R.A [1948], Combining Independent Tests of Significance, „American Statistician”, vol. 2, nr 5.
 • Hadges L.V., Olkin I. [1985], Statistical Methods for Meta-analysis, Academic Press, New York.
 • Higgins J.P.T., Thompson S.G. [2002], Quantifying Heterogeneity in a Meta-analysis, „Statistics in Medicine”, vol. 21, nr 11.
 • Konstantopoulos S. [2006], Fixed and Mixed Effects Models in Meta-analysis, Discussion Paper Series, IZA DP, nr 2198, IZA, Bonn.
 • Kozil J.A., Perlman M.D. [1978], Combining Independent Chi-squared Tests, „Journal of American Statistical Association”, nr 73.
 • Littell R.C., Folks J.L. [1973], Asymptotic Optimality of Fisher’s Method of Combining Independent Tests II, „Journal of American Statistical Association”, nr 68.
 • Mosteller F.M., Bush R.R. [1954], Selected Quantitative Techniques [w:] Handbook of Social Psychology, red. G. Lindzey, vol. 1, Addison-Wesley, Cambridge.
 • Rosenthal R. [1984], Meta-analysis Procedure for Social Research, Sage, Beverly Hills.
 • Rószkiewicz M. [2009], Możliwości i ograniczenia metaanalizy w obszarze ilościowych badań marketingowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 96, Wrocław.
 • Stouffer S.A. et al. [1949], The American Soldier: Adjustment during Army Life, vol. 1, Princeton University Press, Princeton.
 • Winer B.J. [1971], Statistical Principals in Experimental Design, wyd. 2, McGraw-Hill, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f25f53ff-8311-4d4d-9172-883cb36c4da1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.