PL EN


2014 | 3(214) | 259–267
Article title

Etnograficzne spojrzenie na imigrację (recenzja z: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antro­po­logicznych w Poznaniu, red. Michał Buchowski i Jacek Schmidt)

Content
Title variants
EN
Ethnographic Approach to Immigration (review of: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu [Migrations and Cultural Heterogeneity. Based on Anthropological Research in Poznań] by Michał Buchowski and Jacek Schmidt (eds)
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
259–267
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami, ul. Banacha 2b, 02-097 Warszawa
References
 • Appadurai, Arjun. 2005. Nowoczesność bez granic: kulturowe wymiary globalizacji. Kraków: Universitas.
 • Ariza, Marina i Alejandro Portes (red.). 2007. El país transnacional: Migración mexicana y cambio social a través de la frontera. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales.
 • Bauman, Zygmunt. 2000. Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Beck, Ulrich i Elisabeth Beck-Gernsheim. 2013. Miłość na odległość: Modele życia w epoce globalnej. Warszawa: WN PWN.
 • Beck, Urlich. 2001. Zombie Categories: Interview with Ulrich Beck. W: U. Beck i E. Beck-Gernsheim. Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, s. 202–213.
 • Besserer, Federico. 2004. Topografías transnacionales. México: UAM-I, Plaza y Valdez.
 • Besserer, Federico i Michael Kearney (red.). 2006. San Juan Mixtepec: Una comunidad transnacional ante el poder clasifi cador y fi ltrador de las fronteras. México: Casa Juan Pablos.
 • Čağlar, Ayşe. 2010. Rescaling Cities, Cultural Diversity and Transnationalism: Migrants of Mardin and Essen. W: S. Vertovec (red.). Anthropology of Migration and Multiculturalism: New Directions. London: Routledge, s. 112–138.
 • Faist, Tomas. 2010. O transnarodowym przetwarzaniu granic, przestrzeni i mechanizmów społecznych. W: Ł. Krzyżowski i S. Urbańska (red.). Mozaiki przestrzeni transnarodowych: Teorie – metody – zjawiska. Kraków: Nomos, s. 29–48.
 • Geertz, Clifford. 1960. The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker. „Comparative Studies in Society and History” 2, nr 2: 228–249.
 • Głowacka-Grajper, Małgorzata. 2006. Rodacy-cudzoziemcy. Młodzi Polacy z Litwy, Białorusi i Ukrainy na studiach w Polsce. W: E. Nowicka i S. Łodziński (red.). Kulturowe wymiary imigracji do Polski: Studia socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo ProLog, s. 329–358.
 • Hammersley, Martin i Paul Atkinson. 2000. Metody badań terenowych. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Hirszfeld, Zimowit i Paweł Kaczmarczyk. 2000. Współczesne migracje zagraniczne ludności Podlasia. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW.
 • Laine, Marlene de. 2000. Fieldwork, Participation and Practice: Ethics and Dilemmas in Qualitative Research. London: SAGE Publications Ltd.
 • Levitt, Peggy. 2001. The Transnational Villagers. Berkeley: University of California Press.
 • Meyer, Birgit i Peter Geschiere. 1999. Globalization and Identity: Dialectics of Flow and Closure. Oxford: Blackwell.
 • Nowicka, Ewa. 2000. Polacy czy cudzoziemcy? Polacy za wschodnią granicą. Kraków: Nomos.
 • Oliver Ruvalcaba, Daniela i Cristian Torres Robles. 2012. Excluidos y ciudadanos. Las dimensiones del poder en una comunidad transnacional mixteca. México: Casa Juan Pablos.
 • Ossowski, Stanisław. 1984. Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny. W: S. Ossowski. O ojczyźnie i narodzie. Warszawa: PWN, s. 15–46.
 • Peirano, Mariza. 1998. When Anthropology is at Home: The Different Contexts of a Single Discipline. „Annual Review of Anthropology” 27: 105–128.
 • Piekut, Aneta. 2010. Społeczny wymiar integracji. W: A. Górny, I. Grabowska-Lusińska, M. Lesińska i M. Okólski (red.). Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami, s. 202–217.
 • Schutz, Alfred i Thomas Luckmann. 1973. The Structures of the Life-World. Evanston: Northwestern University Press.
 • SJP: Dubisz, Stanisław (red.). 2008. Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. Warszawa: WN PWN.
 • Smolana, Krzysztof. 2004. Relaciones polaco-mexicanas en el siglo XX. „Actas Latinoamericanas de Varsovia” 27: 9–30.
 • Wolf, Eric. 1956. Aspects of Group Relations in a Complex Society. „American Anthropologist” 88, nr 6: 1065–1078.
 • Wójcik-Żołądek, Monika. 2013. Obcy wśród swoich? Młodzież polskiego pochodzenia z Kazachstanu studiująca w Polsce. „Studia BAS: Repatrianci i Polityka Repatriacyjna” 2 (34): 153–173.
 • Wyszyński, Robert. 2008. Citizenship or Nationality – a Difficult Return from Kazakhstan. W: E. Nowicka i H. Firouzbakhch (red.). Homecoming: An Anthropology of Return Migrations. Kraków: Nomos, s. 117–138.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2623085-50b6-4889-aa19-56128e7ec294
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.