PL EN


2012 | 3/2012 (38) | 54-66
Article title

Analiza wyzwań związanych z zarządzaniem przestrzenią elektroniczną przez współczesne organizacje gospodarcze

Authors
Content
Title variants
EN
An analysis of the challenges connected with management of the electronic space by contemporary business organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł dotyczy kwestii zarządzania przestrzenią elektroniczną w kontekście rosnącego wykorzystywania Internetu przez współczesne organizacje gospodarcze. Składa się on z czterech części. W pierwszej z nich przedstawiony został krótki zarys podstawowych aspektów związanych z przestrzenią elektroniczną i zarządzaniem nią. Dwie następne części są kluczowe z punktu widzenia niniejszego artykułu. W pierwszej z nich przeprowadzono analizę działań związanych z zabezpieczeniem i ochroną aktywności organizacji on-line, jako kluczowego elementu zarządzania przestrzenią elektroniczną. Następnie zaprezentowano możliwości aktywnego oddziaływania przedsiębiorstw na e-przestrzeń, jako elementu dopełniającego zarządzaniem nią. Końcowa, czwarta cześć artykułu zawiera najważniejsze wnioski, konkluzje i zalecenia.
EN
This paper relates to the issues connected with management of the electronic space in the context of growing utilization of the Internet by contemporary business organizations. The paper is composed of four parts. In the first one, a short overview of the basic aspects connected with the electronic space and its management is presented. The next two parts form the core of this paper. First, an analysis of the preventive and protecting activities connected with on-line operations, as the key element of management of the electronic space, is provided. Next, the possibilities for active influence on the electronic space, as a complementary element of its management, are presented and discussed. Finally, the most significant conclusions, suggestions and recommendations are offered.
Keywords
Year
Issue
Pages
54-66
Physical description
Dates
published
2012-09-30
Contributors
author
References
 • Buzzient 2011. Social Media Analytics, http://www.buzzient.com.
 • Deloitte 2011. Raising the Bar 2011 TMT Global Security Study – Key Findings, http://www.deloitte.com/assets/DcomCroatia/Local%20Assets/Documents/2011/TMT_2011_Global_Security_Survey_hr.pdf.
 • Donaldson, T. i L. Preston 1995. The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. Academy of Management Review, nr 1 (20), DOI:10.2307/258887.
 • Elgin, B. i in. 2006. Click Fraud: The Dark Side of Online Advertising. BusinessWeek, http://www.businessweek.com/magazine/content/06_40/b4003001.htm.
 • Faas, R. 2012. How Mobile, BYOD and Younger Workers are Reinventing IT. Computerworld, http://www.computerworld.com/s/article/print/9224568/How_mobile_BYOD_and_younger_workers_are_reinventing_IT?taxonomyName=IT%20Ind.
 • Friedman, T. 2006. Świat jest płaski, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Garnajewa, M. i J. Namiestnikow 2012. Ataki DDoS w drugiej połowie 2011 roku, http://www.viruslist.pl/ news.html?newsid=700.
 • Gaudin, S. 2011. Caught! Facebook Admits Running Anti-Google Campaign. Computerworld, http://www.computerworld.com/s/article/9216656/Caught_Facebook_admits_running_anti_Google_campaign.
 • Gazeta.pl 2010. HTC pyta – fani odpowiadają, http://technologie.gazeta.pl/internet/2029022,104530,7793096,HTC_pyta ___fani_odpowiadaja.html?logo_druk=.
 • Grynkiewicz, T. 2010. Antypampersowa kampania na Facebooku i nie tylko. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.biz/biznes/2029020,100896,7885824.html.
 • Grynkiewicz, T. 2012. Nokaut znokautowany: dotkliwa kara Google’a dla polskich porównywarek.
 • Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.biz/biznes/2029020,100896,11530949.html/.
 • Hamblen, M. 2012. Consumerization Trend Creates IT Worries, Worker Benefits. Computerworld, http://www.computerworld.com/s/article/print/9227238/Consumerization_trend_creates_IT_worries_worker_ benefits?taxonomyName=Mobile+a/.
 • Kaplan, J. i in. 2011. Meeting the Cybersecurity Challenge. McKinsey Quarterly, https:// www.mckinseyquarterly.com/ article_print.aspx?L2=13&L3=112&ar=2821.
 • Lemański, A. 2011. Opinia światłowodem się niesie. Czyli rozważania o etycznych aspektach internetowego public relations. Computerworld Polska, 24 maja.
 • Marciniak, M. 2011. Smartfony w firmach. Computerworld Polska, 23 sierpnia. NewsPoint 2011. Monitorowanie mediów, http://www.newspoint.pl/o-nas/newspoint-monitoring-mediow.
 • Ponemon Institute 2012. The Impact of Cybercrime on Business, http://www.checkpoint.com/products/downloads/whitepapers/ponemon-cybercrime-2012.pdf.
 • Raszkowska, G. 2011. Freelancera zatrudnię od zaraz. Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/artykul/661807.html?print=tak.
 • Stackpole, B. 2011. iPads run amok: Does your company need a tablet policy? Computerworld, http://www.computerworld.com/s/article/9216208/iPads_run_amok_Does_your_company_need_a_tablet_policy_.
 • Symantec 2012. 2011 Internet Security Threat Report, http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-istr_main_report_2011_21239364.en-us.pdf.Unold, J. 2011. Cyberspace Information Retrieval and Processing with the Use of the Deep Web, w: A. Korowicki i B. Kubiak (red.). Information Management, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3. Gdańsk: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Urbanowicz, J. 2011. Sony ujawnia szczegóły włamania, http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104665,9543776,Sony_ujawnia_szczegoly_wlamania.html/.
 • Wielki, J. 2004. Social and Ethical Implications of the Virtualization of the Business Environment in the Music Sector, w: T. Bynum i in. (red.) Proceedings of the Seventh International Conference on Challenges for Citizen of the Information Society ETHICOMP 2004, Volume 2, Syros: University of Aegean.
 • Wielki, J. 2007. Social and Ethical Aspects Connected with e-Space Development. Journal of Information, Communication and Ethics in Society, nr 4 (5), DOI: 10.1108/14779960710846173.
 • Wielki, J. 2008. Search Engines as a New Type of Stakeholder of Contemporary Organizations, w: H. Dudycz, M. Dyczkowski i J. Korczak (red.) Advanced Information Technologies for Management – AITM 2008, Wroclaw University of Economics – Research Papers, nr 35. Wrocław: Publishing House of the Wroclaw University of Economics.
 • Wielki, J. 2011. Analiza możliwości oddziaływania organizacji na kształt i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej, w: W. Chmielarz, J. Kisielnicki i O. Szumski (red.) Informatyka 4 przyszłości. Miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wielki, J. i E. Ziemba 2008. The Use of Corporate Portals in Managing Knowledge on Entities Operating in the Electronic Space, w: S. Wrycza (red. Proceedings of BIR’2008 – The Seventh International Conference On Perspectives In Business Informatics Research, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Williams, M. 2011. PlayStation Network hack will cost Sony $170M, http://www.networkworld.com/news/2011/052311-playstation-network-hack-will-cost.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f26357d8-cacf-4764-babb-f9a63c15c125
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.