PL EN


2016 | 6 | 161–194
Article title

„Western“ Israel in the system of the oriental civilization

Authors
Content
Title variants
PL
„Zachodni” Izrael w systemie orientalnej cywilizacji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article concentrates on defining of the civilization creature of the state Israel on the Middle East scene and on conditionings belongings of Israel both to the western system as and the eastern oriental world The author gets to the bottom of the dynamics of the evolution of the demographic matter states as and into his scene of party-political which determines the external strategy and the policy Finds, with foundations of State created by David Ben Gurion, evidenced the double character of Israel: on one hand on the lay structure created by the Ashkenazic party Mapai and later Labor Party, and on the other hand on the strong presence of the religion and the synagogue to which one gave back civil cases The promotion of Sephardim from the half of years 70 , the height of the meaning of rightist Likud and small orthodox formations, caused that Israel more and more modern and technologically modernized, so western, had simultaneously stood up an oriental state, in compliance with a membership the regional and unstable authority which demanded religious coalition members that to rank The work composition focus on facts concerning both the internal situation as and subregional, mostly in the collation context with Iran and his regional allies The author is convinced, with the civilization visage of regional actors, he most put on weight manifests itself within a period of crises and wars Because many places devoted to the Lebanese war with Hezbollah in 2006 as and later with Hamas organization ( so called three-week) war In them came to light opportunism political elites of Israel and minimalized strategic thinking The work avoids prognoses even on nearest future The author denies prognosing as the indispensable condition of the scientific correctness of the text.
PL
Artykuł koncentruje się na definiowaniu istoty cywilizacji państwa Izrael na Bliskim Wschodzie oraz kwestii przynależności Izraela zarówno do cywilizacji zachodniej, jak i wschodniej Autor analizuje dynamikę demograficzną w państwie, a także na jego scenie partyjno-politycznej, co razem określa strategię polityki zewnętrznej W fundamentach państwa stworzonych przez Davida Ben Guriona odnajduje podwójny charakter Izraela: z jednej strony występują świeckie struktury stworzone przez aszkenazyjskie Mapai – a później Partię Pracy, a z drugiej strony mamy do czynienia z silną obecności religii w funkcjonowaniu państwa Wzrost znaczenia od połowy lat 70 Sefardyjczyków, duże znaczenie prawicowego Likudu i małych ortodoksyjnych formacji spowodowało, że Izrael – coraz bardziej nowoczesny i zmodernizowany technologicznie, więc zachodni, jednocześnie stawał się orientalny, tworząc regionalne niestabilne koalicje o podłożu religijnym W pracy położono nacisk zarówno na analizę sytuacji wewnętrznej, jak i subregionalnej, głównie w kontekście konfrontacji z Iranem i jego regionalnymi sojusznikami Autor jest przekonany, że oblicze cywilizacji podmiotów regionalnych najwydatniej objawia się w okresie kryzysów i wojen, dlatego wiele miejsca poświęcono libańskiej wojnie z Hezbollahem w 2006 roku, a później z Hamasem W nich wyszedł na jaw oportunizm elit politycznych Izraela i zminimalizowanie myślenia strategicznego Praca unika prognoz nawet dla najbliższej przyszłości Autor zaprzecza prognozowaniu jako nieodzownemu warunkowi poprawności naukowej tekstu.
Year
Issue
6
Pages
161–194
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Pedagogical University in Krakow
References
 • “Israel reserves the right to act in self-defence.” America grapples with Israel, What did Barack Obama truly feel? May 21st 2009 | WASHINGTON, DC, From The Economist print edition, http://wwweconomistcom/world/mideastafrica/displaystorycfm?story_id=13701719 [access: 27 12 2009]
 • According to ‘Times”, cited from: http://wiadomosciwpl/kat,1356,title,Times-supertajny-izraelski-magazyn-rakiet-nuklearnych-w-zasiegu-rakiet-Hamasu,wid,10714161,wiadomoschtml?ticaid= 1740b [access: 2 01 2009]
 • Benn A , Israel`s Warlords. How the Military Rules in War and Peace, „Foreign Affairs”, March/ April 2013, vol 92, No2
 • Brichta A , The New Premier-Parliamentary System in Israel; especialy subsection: “The New Premier
 • Cohen A , Miller M , Bringing Israel`s Bomb Out of the Basement, „Foreign Affairs”, September/ October 2010, vol 89, No 5
 • Cohen A , Miller M , Bringing Israel`s Bomb Out of the Basement. Has Nuclear Ambiguity Outlived Its Shelf Life?, „Foreign Affairs”, September/October 2010, vol 89, No 5
 • Cronin K , Why Counterterrorism Won`t stop the Latest Jihadist Threat, „Foreign Affairs”, March/ April 2015, vol 94, No 2
 • Djerejian E P , From Conflict Management to Conflict Resolution, „Foreign Affairs”, November/ Dec 2006, vol 85 No 6
 • Elgindy K , Palestine Goes to the UN. Understanding the New Statehood Strategy, „Foreign Affairs”, September/October 2011, vol 90, No 5
 • Elizur Y , Malkin L , The War within: Israel`s Ultra-Orthodox Threat to Democracy and the Nation, Overlook Press 2013
 • Frei D , Handbook of Foreign Policy Analysis. Methods for Practical Application In Foreign Policy Planning and Bussiness Risk Assessment, Dordrecht 1989; cited from: Reginia Zacharski J , Strategia bezpieczeństwa narodowego: podejście zintegrowane, ch 3, [in:] Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, J Gryz (edit ), Warszawa 2013
 • Freilicha Ch D , Zion`s Dilemas: How Israel Makes National Security Policy, Cornell University Press 2012
 • Goldberg J , Lesser Israel. How Jewish Extremism Threatens Zionism, „Foreign Affairs”, July/ August 2013, vol 92, No 4
 • http://wyborczapl/1,91446,17297811,Obama_nie_spotka_sie_z_Netanjahu_podczas_jego_wizytyhtml#ixzz3SrIdoICW [access: 27 12 2009]
 • Huppert U J , Izrael na rozdrożu, Łodź 2001
 • Israel and Gaza,The air war continues ,Dec 28th 2008 | JERUSALEM, From Economist com, Israel continues its assault on the Gaza Strip, killing over 280 people, http://wwweconomistcom/world/mideastafrica/displayStorycfm?story_id=12844105&source=features_box_main [access: 27 12 2009]
 • Israel and Hamas, An end to the fighting, Jan 18th 2009 | JERUSALEMFrom Economist com, Israel and Hamas call separate ceasefires in their war in the Gaza Strip http://wwweconomistcom/world/mideastafrica/displayStorycfm?story_id=12959944&source=features_box_main [access: 27 12 2009]
 • Israel’s war in Gaza, Gaza: the rights and wrongs , Dec 30th 2008, From The Economist print edition, http://wwweconomistcom/printedition/displayStorycfm?Story_ID=12853965 [access: 27 12 2009]
 • J Pawlicki’s interview with Uri Hupperte, Newsweek Polska, on 15-21 12 2014, No 51
 • Jihad: it was a massacre - there will be retaliation, http://wiadomosciwppl/gid,10700148,title,Gazaplonie,galeriahtml?ticaid=17379 [access: 27 12 2009]
 • Keesing`s Record of World Events Weekly Diary of World Events, ed by R East, Cambridge, 1992, No 6, p 38 945
 • Kukułka J , Zaspakajanie potrzeb i rozwiązywanie konfliktów w stosunkach międzynarodowych [in:] Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, E Haliżak, R Kuźniar (edit ),Warszawa 2001
 • Mead W R , Change They Can Believe In. To Make Israel Safe, Give Palestinians Their Due, „Foreign Affairs”, January/February 2009, vol 88, No 1
 • Meibar B , Political Culture, Foreign Policy and Conflict. The Palestine Area Conflict System, Westport- Connecticut-London 1982
 • Milewski P , Amerykańscy przyjaciele Izraela, „Newsweek”, 10/2015, 2-8 03 15
 • Miller, Europe`s Palestine Problem. Making Sure the EU Matters to Middle East Peace, „Foreign Affairs”, September/October 2011, vol 90, No 5
 • Palestinian Authority officially changes name to ‘State of Palestine’, „Haaretz”, Saturday, May 02, 2015, Iyyar 13, 5775
 • Parliamentary System”, „The Annals of the American Academy of Political and Social Science”, 01/1998; 555(1)
 • Pedahzura A , The Triumph of Israel`s Radical Right, Oxford 2012
 • Pietraś M , Bezpieczeństwo międzynarodowe (Ch 14) [in:] Międzynarodowe stosunki polityczne, M Pietraś (edit ), Lublin 2006
 • Resolutions: Recognition of Palestine statehood, http://wwweuroparleuropaeu/news/pl/newsroom/content/20141212IPR01105/html/Rezolucja-Parlamentu-Europejskiegow-sprawie-uznaniapa%C5%84stwowo%C5%9Bci-Palestyny[access: 27 12 2009]
 • Salem P , The Future of Lebanon, „Foreign Affairs”, November/December 2006
 • Schiff Z , Israel`s War with Iran, “Foreign Affairs” November/Dec 2006, vol 85, No 6
 • Sterling J , Sidner S , Goulding N , CNNUpdated 1707 GMT (0107 HKT), http://editioncnncom/2013/01/22/world/meast/israel-elections/indexhtml [access: 23 01 2015]
 • Szafir H (z Jerozolimy), Koalicja czerwonego guzika. Tajna oś obronna Izraela z umiarkowanymi państwami arabskimi, “Wprost” 18 03 2007, No 11
 • Szafir H , Obudzić Szarona, “Wprost” 3 09 2006, No 35
 • Szatkowska P , Kultura polityczna Izraela; [in:] Państwo Izrael. Analiza politologiczno-prawna, E Rudnik (edit ), Warszawa 2006
 • Świeca J , Regionalne i globalne oddziaływania międzynarodowe w kryzysie bliskowschodnim (1947-1992), Katowice 1993
 • Świeca J , Subregion Palestyny. W Poszukiwaniu strategii opartych na rzeczywistości, Katowice 2012
 • Świeca J , Współczesne systemy demokratyczne, part I: Wybrane zagadnienia z problematyki wyborczejoraz makroananlizy systemowej w ujęciu porównawczym, Kielce 2003
 • Taub G , The Settlers: And the Struggle Over the Meaning of Zionism, Yale University Press 2010
 • The Gaza Strip, Not nearly back to normal, Apr 30th 2009 | GAZA CITY, From The Economist print edition, http://wwweconomistcom/world/mideast-africa/displaystorycfm?story_id=13578934 [access: 27 12 2009]
 • The Settlement Obsession. Both Israel and the United States Miss the Obstacles to Peace, „Foreign Affairs”, July/August 2011, No 4, vol 90
 • The truth about Iran nuclear deal, http://wwwncr-iranorg/en/?gclid=CIecw4KY5MQCFRHHtAodwV0AOQ [access: 5 04 2015]
 • Tyler P , Fortress Israel: The Inside Story of the Military Elite Run the Country - and Why They Can`t Make Peace, Farrar 2012
 • Tyler P , Fortress Israel: The Inside Story of the Military Elite Run the Country - and Why They Can`t Make Peace, Farrar 2012
 • United Nations Security Council Resolution 1559, (September 2, 2004), http://wwwjewishvirtuallibraryorg/jsource/UN/unres1559html [access: 19 03 2015]
 • United Nations Security Council Resolution 1559, (September 2, 2004), http://wwwjewishvirtuallibraryorg/jsource/UN/unres1559html [access: 19 03 2015]
 • United Nations Security Council Resolution 1701 (August 11, 2006), http://wwwjewishvirtuallibraryorg/jsource/UN/unres1701html [access: 19 03 2015]
 • United Nations Security Council Resolution 1701 (August 11, 2006), http://wwwjewishvirtuallibraryorg/jsource/UN/unres1701html [access: 19 03 2015]
 • United Nations Security Council Resolution 1860 , (January 8, 2009), http://wwwjewishvirtuallibraryorg/jsource/UN/unres1860html [access: 27 12 2009]
 • Weiss S , Mój i nasz Izrael, „Wprost”, 4 05 2008, No 18
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f266aaba-79d9-495f-8c8c-eaeb3f520199
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.