PL EN


2019 | 19 | 161-167
Article title

Turkey’s National Strategy on Regional Development (2014-2023) and a critical view of development corridors

Authors
Content
Title variants
PL
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego Turcji na lata 2014-2023 a krytyczne spojrzenie na korytarze rozwoju
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper draws attention to various critical issues on new development corridors introduced in Turkey’s National Strategy on Regional Development for 2014-2023 (BGUS) in reference to the debate on functional and normative regions. The synthetic and normative treatment of development corridors in BGUS seems problematic in terms of the conceptualization of functional regions in a dynamic and realistic manner. The structural problems of development planning in Turkey since the 1950s signify the need for redefining development corridors as functional regions addressing the concerns of governance, functional linkages, core and hinterland interactions and the modifiable areal unit problem. What is suggested in this paper is that a holistic and multi-layer approach is more suitable for delineating the development corridors in Turkey rather than a threefold classification in BGUS (development, transportation and tourism corridors).
PL
W niniejszym artykule zwrócono uwagę na wiele istotnych kwestii dotyczących nowych korytarzy rozwojowych wprowadzonych w Tureckiej Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2023 (BGUS) w nawiązaniu do debaty na temat regionów funkcjonalnych i normatywnych. Syntetyczne i normatywne traktowanie korytarzy rozwojowych w BGUS wydaje się problematyczne pod względem konceptualizacji rozwoju regionów funkcjonalnych w sposób dynamiczny i realistyczny. Problemy strukturalne planowania rozwoju w Turcji od lat 50. XX wieku wskazują na potrzebę ponownego zdefiniowania korytarzy rozwoju jako regionów funkcjonalnych, odpowiadających na problemy związane z zarządzaniem, powiązaniami funkcjonalnymi, interakcjami rdzeni ośrodków miejskich z ich strefami zewnętrznymi, a także na problemy związane z modyfikowalną jednostką powierzchniową. W niniejszym artykule zaproponowano holistyczne, wielowarstwowe podejście do wyznaczenia korytarzy rozwoju w Turcji, bardziej właściwe niż trzykrotna klasyfikacja zaproponowana w BGUS (korytarze rozwoju, transportu i turystyki).
Year
Issue
19
Pages
161-167
Physical description
References
  • Eraydın A., 2004, Bölgesel kalkınma kavram, kuram ve politikalarında yaşanan değişimler, The First Symposium on Urban Economic Studies (KEAS 2003), September 10-12, T.R. Prime Ministry State Planning Organization, Ankara, vol. 1, pp. 126-143.
  • Öniş Z., Şenses F., 2007, Global dynamics, domestic coalitions and a reactive state: Major policy shifts in post-war Turkish economic development, Turkish Economic Association, Discussion Paper, 2007/7, Ankara, pp. 1-36, http://www.tek.org.tr/dosyalar/ONIS_SENSES_TEK.pdf (8.12.2007).
  • Özbek O., 2018, New tourism corridors and rethinking functional regions in Turkey, 7th International Scientific–Practical Conference on the Actual Question of Management of Sustainable Development in Today’s Society: Problems and Prospects, October 25-26, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, pp. 95-98.
  • Prodromídis P.I., 2006, Functional economies or administrative units in Greece: What difference does it make for policy?, Review of Urban and Regional Development Studies, vol. 18, no. 2, pp. 144-164.
  • Republic of Turkey Ministry of Development 2014, Bölgesel gelişme ulusal stratejisi 2014-2023: daha dengeli, topyekûn kalkınma, General Directorate of Regional Development and Structural Adjustment, Ankara.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f26a7a1b-2acd-41ef-b1e1-84b4e5ba86f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.