Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 233 | 11-23

Article title

Koncepcja lean management w zarządzaniu organizacją

Content

Title variants

EN
The concept of lean management in organizational management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Lean Management (LM) jako koncepcja zarządzania organizacją ma swoje źródło w Systemie Produkcyjnym Toyoty (Toyota Production System – TPS). Podstawą koncepcji Lean Management stało się zidentyfikowanie przez T. Ohno siedmiu typów marnotrawstwa; ich ograniczanie lub wręcz eliminacja jest głównym celem koncepcji. To właśnie w tych procesach upatruje się możliwości podnoszenia efektywności funkcjonowania całej organizacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie Lean Management jako koncepcji zarządzania organizacją oraz identyfikacja sposobu pomiaru poziomu jej realizacji w organizacji i charakterystyka podstawowego jej narzędzia, tj. organizacji miejsca pracy. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1. Jaka jest geneza koncepcji Lean Management w naukach o zarządzaniu oraz czym się charakteryzuje ta koncepcja? 2. Jak można dokonać pomiaru poziomu realizacji koncepcji Lean Management w organizacji? 3. Jak organizacja miejsca pracy może przyczynić się do implementacji koncepcji Lean Management w organizacji? W artykule wykorzystano metodę analizy literatury.
EN
Lean Management (LM), as the management concept in the organization, has its roots in Toyota Production System – TPS. The basis of lean concept was the identification of seven types of waste performed by T. Ohno. Waste elimination becomes a basic aim of Lean Management concept. In waste reduction or even elimination process organizations have seen their chance of success in increasing the efficiency of the whole organization. The aim of the article is to present Lean Management as the management concept as well as to identify the measurement tool for assessing the implementation level of Lean Management concept in organization. The aim of the paper is also to describe the basic tool of Lean Management i.e. workplace organization (5S). There are three main research questions involved in the article: 1. What is the genesis of Lean Management concept in management science and how can be described this concept? 2. How can we measure the level of implementation the Lean Management concept in organization? 3. How the workplace organization can contribute to the implementation Lean Management concept in organization? The analysis of literature is the main method used in the paper.

Year

Volume

233

Pages

11-23

Physical description

Contributors

References

 • Bayo-Moriones A., Bello-Pintado A., Merino-Diaz de Cerio J. (2010), 5S Use in Manufacturing Plants: Contextual Factors and Impact on Operationing Performance, „International Journal of Quality & Reliability Management”, Vol. 27, Iss. 2.
 • Campos L.M.S. (2013), Lean Manufacturing and Six Sigma Based on Brazilian Model PNQ, „International Journal of Lean Six Sigma”, Vol. 4, Iss. 4.
 • Chang Y.Ch., Chen Ch.Y. (2014), Prioritisation on 5S Activities for a Semiconductor Wafer Fabrication: An Empirical Study, „International Journal of Quality & Reliability Management”, Vol. 31, Iss. 4.
 • Czerska J. (2011), Pozwól płynąć swojemu produktowi, Placet, Warszawa.
 • Czyż-Gwiazda E., Burka I. (2011), Orientacja procesowa w wybranych koncepcjach zarządzania [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 169, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Emiliani M.L. (2006), Origins of Lean Management in America, „Journal of Management History”, No. 2.
 • Gapp R., Fisher R., Kobayashi K. (2008), Implementing 5S within Japanese Context: An Integrated Management System, „Management Decision”, Vol. 46, Iss. 4.
 • Jylhä T., Junnila S. (2013), Learning from Lean Management – Going Beyond Input-output Thinking, „Facilities”, Vol. 31, Iss. 11/12.
 • Liker J.K. (2005), Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 • Locher D. (2012), Lean w biurze i usługach. Przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym, MT Biznes, Warszawa.
 • McIntosh B., Sheppy B., Cohen I. (2014), Illusion or Delusion – Lean Management in the Health Sector, „International Journal of Health Care Quality Assurance”, Vol. 27, Iss. 6.
 • Meiling J., Backlund F., Johnsson H. (2012), Managing for Continuous Improvement in Off-site Construction, „Engineering, Construction and Architectural Management”, Vol. 19, Iss. 2.
 • Suarez-Barraza M.F., Ramis-Pujol J. (2012), An Exploratory Study of 5S: A Multiple Case Study of Multinational Organizations in Mexico, „Asian Journal on Quality”, Vol. 13, Iss. 1.
 • Zimniewicz K. (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f2703508-96fb-4298-ac78-6c950f066920
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.