PL EN


2019 | 10 | 1 | 97-104
Article title

„Zmęczyli się, zniechęcili i przestali szukać…” Analiza zjawiska zmęczenia wśród bezrobotnych

Authors
Content
Title variants
EN
„Tired, Discouraged and Stopped looking…” Analysis of the Phenomenon of Fatigue among the Unemployed
Conference
Edukacja-technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Utrata pracy i jej poszukiwanie należą do sytuacji trudnych, których skutki odczuwane są przez osobę bezrobotną w postaci zwiększonego doświadczania stresu, negatywnych emocji, niepokoju i zmęczenia. W dotychczasowej literaturze przedmiotu niewiele miejsca zajmuje problematyka wypalenia oraz zmęczenia osób bezrobotnych, dlatego celem przeprowadzonych badań była analiza zjawiska zmęczenia u osób poszukujących pracy.
EN
Loss of job and searching for it belong to difficult situations, the effects of which are felt by an unemployed person in the form of increased stress, negative emotions, anxiety and fatigue. In the literature to date, the issue of burnout and fatigue of the unemployed is of little importance, therefore the aim of the research was to analyze the phenomenon of fatigue in jobseekers.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
97-104
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • Doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii Nauk Pedagogicznych, Polska
References
 • Andruszkiewicz, A., Banaszkiewicz, M., Felsmann, M., Marzec, A., Kiełbratowska, B., Kocięcka, A. (2011). Poczucie własnej skuteczności a wybrane zmienne związane z funkcjonowaniem zawodowym w grupie pielęgniarek. Problemy Pielęgniarstwa, 19(2), 143–147.
 • Bandura, A. (1997), Self-efficacy: The Exercise of Controll. New York: Freeman.
 • Chojnacka-Szawłowska, G. (2004). Poczucie przewlekłego zmęczenia a radzenie sobie ze stresem. W: E. Martynowicz (red.), Motywy, cele, wartości. Przyczynek do zrozumienia stanu ducha i stanu umysłu współczesnych Polaków (s. 289–303). Kraków: Impuls.
 • Furmanek, W. (2015). Humanistyczna pedagogika pracy. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Hobfoll, S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Gdańsk: GWP.
 • Holmes, G.P., Kaplan, J.E., Ganz, N.M., Komaroff, S.L., Schonberger, L.O., Straus, S.E., Jones, J.R., Dubois, K.E., Cunningham-Rundles, L., Paliwa, S., Tosato, G., Zegaus, L.S., Purlilo, D.T., Brown, N., Schooley, R.T., Brus, I. (1998) Chronic Fatigue Syndrome: A Working Case Definition. Annals of Internal Medicine, 108, 387–389.
 • Johnson, S. (1998). The Biopsychosocial Model and Chronic Fatigue Syndrome. Americal Psychologist, 53, 1081–1082.
 • Juczyński, Z. (2000). Poczucie własnej skuteczności – teoria i pomiar. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 4, 11–24.
 • Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: PTP PTP.
 • Knabe, A., Rӓtzel, S. (2008). Scarring or Scaring? The Psychological Impact of Past Unemployment and Future Unemployment Risk. CESifo Working Paper, 2457, 1–13.
 • Lemea, A., Maia, I. (2015). Evaluation of Fatigue at Work in Teachers Using Modern Resources in the Classroom. Procedia Manufacturing, 3, 4852–4859.
 • Lewis, G., Wessely, S. (1992). The Epidemiology of Fatigue: More Questions than Answers. Journal of Epidemiology and Community Health, 46(2), 92–97.
 • Lim, V.K.G., Chen, D., Aw, S.S.Y., Tan, M. (2016). Unemployed and Exhausted? Job-search Fatigue and Reemployment Quality. Journal of Vocational Behavior, 92, 68–78.
 • Locke, E.A., Latham, G.P. (1990). A Theory of Goal Setting and Task Performance. Nowy York: Prentice Hall.
 • Lubińska-Bogacka, M. (2011). Społeczno-edukacyjne problemy rodzin bezrobotnych. Kraków: Wyd. UP w Krakowie.
 • Lubrańska, A. (2017). Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Warszawa: Difin.
 • Łaguna, M. (2005). Spostrzeganie własnej skuteczności i koncepcja Ja u osób bezrobotnych. Możliwości modyfikacji poprzez działania edukacyjne. Psychologia Rozwojowa, 10(1), 69–78.
 • Makowiec-Dąbrowska, T., Koszada-Włodarczyk, W. (2006). Przydatność kwestionariusza CIS- -20R do badania zmęczenia przewlekłego. Medycyna Pracy, 57(4), 335–345.
 • Muster, R. (2010). Czas pozostawania bez pracy a problemy aktywizacji bezrobotnych w świetle badań empirycznych. Polityka Społeczna, 3, 20–26.
 • Ream, E., Richardson, A. (1996). Fatigue: A Concept Analysis. International Journalof Nursing Studies, 33(5), 519–529.
 • Strycharczyk, D., Clought, P. (2017). Odporność psychiczna. Sopot: GWP.
 • Suchańska, A., Świdkiewicz, A. (2004). Psychospołeczne determinanty reakcji na utratę pracy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 247–260.
 • Urbańska, J. (2010). Zmęczenie życiem codziennym. Poznań: Wyd. UAM.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2749fb2-c0bc-4d37-ae7b-e43dbbb25d50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.