PL EN


2020 | 2(25) | 160–176
Article title

Aktywność posłów do Parlamentu Europejskiego IX kadencji na portalu społecznościowym Facebook – analiza porównawcza

Authors
Content
Title variants
EN
Activity of Members of the European Parliament of the 9th term on the social platform Facebook – comparative analysis
RU
Активность депутатов Европарламента IX созыва в социальной сети Facebook – сравнительный анализ
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Social media has changed the social lives of humans. The real-world activities are conducted more often on the Internet; the content posted on such social networking sites as Facebook may serve here as an example. Activity in social media is particularly important for politicians and public figures since such a means of communication allows them to maintain direct contact with voters and citizens. Social media also serves as a platform for creating an image and a personal brand of a politician. Due to the activity on these types of platforms, lesser known people can gain wider recognition and reach a larger group of recipients. However, it should be also noted that as far as public figures are concerned, increased activity does not always denote the achievement of a goal. Politics are simply unpredictable and there are many factors influencing voting preferences.
RU
Социальные медиа изменили социальную жизнь человека. Все чаще реальная деятельность переходит в Интернет, а контент, который размещается на порталах, таких как Facebook, является тому примером. Активность в социальных сетях особенно важна для политиков и общественных деятелей, которые благодаря таким формам общения могут поддерживать прямые контакты с избирателями и гражда¬нами. Социальные сети также служат платформой для создания имиджа и личного бренда политика. Благодаря активности на таких платформах малоизвестные люди могут получить более широкое признание и охватить большую аудиторию. Однако следует помнить, что в случае общественных деятелей повышение активности не всегда означает достижение намеченной цели. Политика непредсказуема и электоральные предпочтения зависят от многих факторов.
Year
Volume
Pages
160–176
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Adamik-Szysiak, M. (2014a). Social media marketing – kreowanie wizerunku polityka w przestrzeni wirtualnej na przykładzie liderów polskiej sceny politycznej. Rocznik Nauk Społecznych, 1.
 • Adamik-Szysiak, M. (2014b). Twitter in Communication Strategies of the Leaders of the Polish Political Parties. e-Politicon, 9.
 • Andersen, K.N., Medaglia R. (2009). The Use of Facebook in National Election Campaigns: Politics as Usual? W: A. Macintosh, E. Tambouris (red.). Electronic participation. Linz: Springer.
 • [b.a.] (2019). Liczba użytkowników Facebooka zwiększa się mimo skandali, PRoto.pl. Pobrane z: http://www.proto.pl/aktualnosci/liczba-uzytkownikow-facebooka-zwieksza-sie-mimo-skandali.
 • [b.a.] (2019). Wybory do europarlamentu 2019. Kandydaci z Podkarpacia – jest 7 komitetów i 68 nazwisk [LISTY WYBORCZE], nowiny24.pl. Pobrane z: https:// nowiny24.pl/wybory-do-europarlamentu-2019-kandydaci-z-podkarpacia -jest-7-komitetow-i-68-nazwisk-listy-wyborcze/ar/c1–14124187.
 • Bąk, A., Kubisz-Muła, L. (2017). Facebook jako narzędzie odwoływania się do ogólno¬krajowych sporów politycznych przez lokalnych polityków – analiza na przykładzie samorządowców z miast na prawach powiatu z województwa śląskiego. Polityka i Społeczeństwo, 4.
 • Bodys, M. (2015). Wykorzystanie mediów społecznościowych przez polskie parlamen¬tarne partie polityczne poza okresem kampanii wyborczych. Wrocławskie Studia Politologiczne, 18.
 • Bodys, M. (2016). Rola mediów społecznościowych w komunikacji partii politycznych i podejmowaniu decyzji wyborczych przez ich wyborców. Political Preferences, No. 12.
 • Boratyn, D. (2018). Wizerunek kandydatów na urząd prezydenta miasta Rzeszowa na portalu społecznościowym Facebook a preferencje wyborcze elektoratu. UR Journal of Humanities and Social Sciences, 4(9).
 • Bossetta, M., Dutceac Segesten, A., Trenz, H.-J. (2017). Engaging with European Politics through Twitter and Facebook: Participation beyond the National? W: M. Barisione, A. Michailidou (red.). Social media and European Politics: Rethinking Power and Legitimacy in the Digital Era. Londyn: Palgrave Macmillan.
 • Burtan, G. (2019). 15 lat Facebooka. W Polsce przyjął się znakomicie – i jego wady też, WP.pl. Pobrane z: https://tech.wp.pl/15-lat-facebooka-w-polsce-przyjal-sie-znako¬micie-i-jego-wady-tez-6345847718799489a.
 • Choroś, B., Skrabacz, E. (2014a). Komunikacja polityczna w Internecie na szczeblu lo¬kalnym. Rekonesans badawczy. Polityka i Społeczeństwo, 3.
 • Choroś, B., Skrabacz, E. (2014b). Internetowa aktywność polityków na szczeblu lokal¬nym – wyborcza i pozawyborcza komunikacja polityczna (przypadek województwa opolskiego). e-Politicon, 16.
 • Czaplińska, P. (2015). Strategia budowania wizerunku osób znanych. W: A. Grzegorczyk (red.). Perswazyjne wykorzystanie wizerunku osób znanych. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 • Gawrol, K. (2017). Rola mediów społecznościowych w edukacji – stan obecny i perspek¬tywy rozwoju. Dydaktyka Informatyki, 12.
 • Gieroń, A. (2019). Z Unii dostaliśmy nie tylko zastrzyk gotówki, ale też entuzjazm i dobre praktyki, BIZNESiSTYL.pl. Pobrane z: https://www.biznesistyl.pl/ludzie/wywia¬dy/8201_nii-dostalismy-nie-tylko-zastrzyk-gotowki,-ale-tez-entuzjazm-i-dobre¬-praktyki.html?fbclid=IwAR26nM1daI0xmbi7ePfUxAHhCZQvar3GVvEVGzlE-Btl_5HYibKRivmVNPw8.
 • Fung, A., Russon Gilman, H., Shkabatur, J. (2013). Six Models for the Internet + Politics. International Studies Review, 15.
 • Hekman, P. (2019). Facebook coraz większy. Zysk, liczba użytkowników... i fałszywych kont rosną, wyborcza.pl. Pobrane z: http://wyborcza.pl/7,156282,24415744,facebook-co¬raz-wiekszy-zysk-liczba-uzytkownikow-i-falszywych.html.
 • Lusińska, A. (2016). Social media a kampanie społeczne. „Facebook to nie życie” jako przykład kampanii społecznej o i na facebooku. Zarządzanie Mediami, t. 4(4).
 • Marszałek-Kawa, J., Plecka, D. (red.). (2018). Leksykon wiedzy politologicznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Olszanecka-Marmola, A. (2015). Wykorzystywanie serwisu Facebook w komunikowaniu politycznym na szczeblu lokalnym – przypadek województwa śląskiego. Vademecum Śląsk, 3.
 • Portal społecznościowy Facebook. Pobrane z: https://www.facebook.com/.
 • Posyłek, M. (2017a). Rola mediów społecznościowych w komunikowaniu politycznym. Polityka i Społeczeństwo, 1.
 • Posyłek, M. (2017b). Rola mediów społecznościowych w procesie budowania wizerunku kobiet prezydentów miast na przykładzie serwisu Facebook. Polityka i Społeczeń¬stwo, 4.
 • Strona Internetowa Bogdan Józef Rzońca. Pobrane z: http://bogdanrzonca.eu/o-mnie.
 • Strona Internetowa Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego. Pobra¬ne z: http://www.lukacijewska.pl/o-mnie.
 • Strona Internetowa Państwowej Komisji Wyborczej. Pobrane z: https://wybory.gov.pl/ pe2019/pl/wyniki/pl.
 • Strona Internetowa Tomasz Poręba – Poseł do Parlamentu Europejskiego. Pobrane z: http://www.tomaszporeba.pl/?pg=omnie.
 • Szwed-Walczak, A. (2017). Komunikowanie ugrupowań politycznych na Facebooku w trakcie kryzysu sejmowego na przełomie 2016 i 2017 roku. Polityka i Społeczeń¬stwo, 4.
 • Sveningsson, M. (2014). ,,I don’t like it and I think it’s useless, people discussing po¬litics on Facebook”: Young Swedes’ understandings of social media use for political discussion. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 8(3).
 • Szymański, G., Kowalczyk, A. (2013). Facebook realnym zagrożeniem współczesnego społeczeństwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 33.
 • Wojciechowska, I. (2013). Spójność wizerunku w polityce. Humanities and Social Scien¬ces, XVIII, 20(3).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f27a54f3-15db-4a84-8825-9cb09a67f602
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.