PL EN


2017 | 3(93) | 5-17
Article title

Wyzwania i uwarunkowania stabilności geopolitycznej Ameryki Łacińskiej

Content
Title variants
EN
Challenges and Determinants of Geopolitical Stability of Latin America
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ameryka Łacińska cechuje się względnie dużą stabilnością geopolityczną, szczególnie wyraźnie widoczną na tle innych regionów świata niezachodniego. Wyjaśnienie tego fenomenu można osiągnąć poprzez porównanie współczesnych zagrożeń, potencjalnie destabilizujących ład międzynarodowy, do aktualnej sytuacji w Ameryce Łacińskiej. Subiektywna hierarchia takich zagrożeń obejmuje występowanie „państw zbójeckich”, spory ideologiczne i nacjonalizmy, spory graniczne i terytorialne, geopolityczną i ekonomiczną rywalizację mocarstw ponadregionalnych lub światowych oraz zagrożenia wynikające ze słabości państw. Natomiast do czynników wpływających na stabilność ładu międzynarodowego w Ameryce Łacińskiej zaliczam peryferializację, instytucjonalizację, homogenizację i hegemonizację tego regionu.
EN
Latin America is the region of relatively high geopolitical stability, particularly evident today in comparison with other regions of the non-Western world. In this study I will investigate it indicating the factors of stability of international order in Latin America at the beginning of the 21st century. The threat hierarchy includes the presence of “rogue states”, ideological disputes and nationalisms, border and territorial conflicts, geopolitical and economic rivalry of supraregional or World powers, and threats arising from the weakness of States. The factors affecting the stability of international order in Latin America are: peripheralization, institutionalisation, homogenization and hegemonization of this region.
Year
Issue
Pages
5-17
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Collegium Civitas
References
 • Dobrzycki, W. (2002), System międzyamerykański, Warszawa: SCHOLAR.
 • Fuccille, A. (2016), „La construcción de un nuevo modelo de seguridad en América del Sur: una perspectiva desde Brasil”, Anuario Latinoamericano, vol. 3, http://journals.umcs.-pl/al/article/view/4374/3105.
 • Fowler, W., Lambert, P. (2006), Political Violence and the Construction of National Identity in Latin America, New York: Palgrave.
 • Gawrycki, M.F. (2007), Geopolityka w myśli i praktyce polityczne Ameryki Łacińskiej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Giacalone, R. (2012), „Latin American Foreign Policy Analysis: External Influences and Internal Circumstances”, Foreign Policy Analysis no. 8.
 • Krzywicka, K. (2011) „Ameryka Łacińska i Rosja: między ideologią i pragmatyzmem”, w: tejże, Ameryka Łacińska u progu XXI wieku, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Łaciński, P. (2009), Elity latynoamerykańskie, w: M.F. Gawrycki (red. nauk.), Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Warszawa: PWN.
 • Łaciński, P. (red. nauk.) (2013), Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich, Warszawa: Difin.
 • Łaciński, P. (2015a), „Przejawy przyjaznej asymetrii w relacjach USA – Ameryka Łacińska: casus Meksyku”, w: B. Szklarski (red. nauk.), Niekonfrontacyjna asymetria w relacjach polsko-amerykańskich, Warszawa: Wydawnictwo MSZ.
 • Łaciński, P. (2015b), „Normalization of US-Cuban Relations: Obama Doctrine and International Security in the Western Hemisphere”, Securitologia, 22 (2).
 • Oberda-Monkiewicz, A. (2009), Polityka USA wobec Ameryki Łacińskiej po zimnej wojnie, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Skidmore, Th.S., Smith, P.H. (2005), Modern Latin America, New York: Oxford University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f280cc03-c734-4b12-b820-e8fda5ac95ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.