PL EN


2017 | 1 | 57-69
Article title

The periodic table of elements in chemistry textbooks... for junior high-schools

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The analysis of chemistry textbooks for the 3rd stage of education was carried out in order to obtain in-depth information on the degree of realization of the first educational goal from general requirements (learning outcomes) of the core curriculum: A student obtains and processes information from various sources with the use of information-communication technologies. The range of occurrence of content related to the periodic table of elements in chemistry textbooks for the 3rd stage of education was investigated. The choice of this source of information was dictated by the provisions of the curriculum for general education on the one hand, and on the other, by the fact that the periodic table is a foundation of modern chemistry – the good command of the periodic table not only allows to systematize the knowledge, but also, to anticipate and understand the properties of chemical elements. We analyzed all the series of chemistry textbooks for junior high schools, which have been approved for use in schools by the Ministry of Education since 2009. The study results indicate that the content of all series of textbooks contains the periodic table of elements along with the materials helpful in forming the skills of reading data from such source of information. The most authors of textbooks also took care of that the periodic table of elements was present in every part of the series, which should help students in consolidating the ability to use this tool. The colors most often used in periodic tables to indicate the nature of the chemical elements were different shades of blue and pink, which may help in consolidating the knowledge, but it can also lead to the formation of students’ misconceptions about the properties of elements.
Year
Issue
1
Pages
57-69
Physical description
Contributors
 • School Subject Teaching Department, Science Subjects Laboratory, Educational Research Institute in Warsaw
 • Biology Teaching Laboratory, Faculty of Biology, University of Warsaw
 • School Subject Teaching Department, Science Subjects Laboratory, Educational Research Institute in Warsaw
author
 • School Subject Teaching Department, Science Subjects Laboratory, Educational Research Institute in Warsaw
 • School Subject Teaching Department, Science Subjects Laboratory, Educational Research Institute in Warsaw
References
 • Akin L (1998). Information Overload and Children: A Survey of Texas Elementary School Students. School Library Media Research. 1: 1-16.
 • Atkins PW (2005), Skeletal chemistry, What is the minimal core of an education in chemistry? Pobrano z lokalizacji: http://www.rsc.org/Education/EiC/issues/2005_Jan/skeletal.asp
 • Bakhshi S, Gilbert E (2015). Red, Purple and Pink: The Colors of Diffusion on Pinterest. PLoS ONE 10(2): e0117148. DOI: 10.1371/journal.pone.0117148.
 • Biecek P (2014). Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Bogdańska-Zarembina A (1966). Pojęcia i symbolika chemiczna w procesie uczenia się. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Borges MA, Stepnowsky MA, Holt LH (1977). Recall and recognition of words and pictures by adults and children. Bull. Psychon. Soc. 9, 113–114. DOI: 10.3758/BF03336946.
 • Buczek I, Musialik M, Chrzanowski MM, & Ostrowska B (2014). Jak wprowadzić eksperyment naukowy na lekcje chemii w gimnazjum? Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 4: 80-83.
 • Burewicz A, Gulińska H (1993). Dydaktyka chemii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • CKE. (2015, kwiecień 15). http://www.cke.edu.pl/. Pobrano z lokalizacji http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-gimnazjalny-left/informacje-o-wynikach
 • Elliot AJ, Maier MA (2012). Chapter two – Color-in-Context Theory. Advances in Experimental Social Psychology, 45: 61-125.
 • Elliot AJ, Maier MA (2014). Color Psychology: effects of perceiving color on psychological functioning in humans. Annu. Rev. Clin. Psychol. 65: 95–120. DOI: 10.1146/annurev-psych-010213-115035.
 • Federowicz M, Sitek M (red.) (2013). Raport o stanie edukacji 2012. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Frankiewicz W (1983). Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego. Warszawa: WSiP.
 • Gnambs T, Appel M, Kaspar K (2015). The effect of the color red on encoding and retrieval of declarative knowledge. Learning and Individual Differences 42: 90–96. DOI: 10.1016/j.lindif.2015.07.017.
 • IBE (2012). Diagnoza kompetencji gimnazjalistów. Przedmioty przyrodnicze. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • IBE (2013). Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów. Przedmioty Przyrodnicze. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Jakubowski M, Pokropek A (2009). Badając egzaminy. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Konieczna M (1991). Zasady dydaktyczne w kształceniu chemicznym. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Kuhbandner C, Spitzer B, Lichtenfeld S, Pekrun R (2015). Differential binding of colors to objects in memory: red and yellow stick better than blue and green. Frontiers in Psychology, 6, 231. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00231.
 • Lück G (2010). Chemia bez stresu, czyli co wspólnego ma ser szwajcarski z metalami. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Łompieś JB (2015). Kognitywne konsekwencje tworzenia teksów pisanych. Lingwistyka Stosowana 15:4, 61-73.
 • Marchese FT (2008). The Chemical Table: An Open Dialog between Visualization and Design. 12th International Conference Information Visualisation, 75-81. DOI: 10.1109/IV.2008.79.
 • Markowska A, Lechowicz M, Grajkowski W, Chrzanowski MM, Spalik K, Borgensztajn J, Ostrowska EB, Musialik M (2014). Błędne przekonania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. 4: 56-66.
 • Mehta R, Zhu RJ (2009). Blue or Red? Exploring the Effect of Color on Cognitive Task Performances. Science, 323(5918): 1226-1229. DOI: 10.1126/science.1169144.
 • MEN (2008). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009, nr 4, poz. 17). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • MEN (2009). Podstawa programowa z komentarzami, T.5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum; przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pozyskano z: http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/men_tom_5.pdf
 • MEN (2014). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2014, poz. 909). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Musialik M, Ostrowska B, Poziomek U (2014). Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych. W: M. Federowicz, J. Choińska-Mika, D. Walczak (red.) Raport o stanie edukacji 2013. Liczą się nauczyciele. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Nuffield Science Teaching Project (1972). Chemistry. Handbook for Teachers. London: Longmans and Penguins.
 • Ostrowska B, Spalik K (red) (2010). Umiejętności złożone w nauczaniu historii i przedmiotów przyrodniczych. Pomiar, zadania testowe z komentarzami. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Osorio HM (1990). A numerical periodic table and the f-series chemical elements. J. Chem. Edu., 67, 563-565.
 • Paśko JR (2012). Błędy w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, Kraków: Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej.
 • Pérez-Carpinell J, Baldoví R, de Fez MD, Castro J (1998). Color Memory Matching: Time Effect and Other Factors. Color Res. Appl., 23: 234–247. DOI: 10.1002/(SICI)1520-6378(199808)23:4<234::AID-COL8>3.0.CO;2-P.
 • Pingel, F. (2009). UNESCO guidebook on textbook research and Textbook revision, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris. http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188e.pdf, 01.02.2016.
 • Soczewka J (1988). Metody kształcenia chemicznego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Spence I, Wong P, Rusan M, Rastegar N (2006). How color enhances visual memory for natural scenes. Psychol. Sci. 17: 1–6. DOI:10.1111/j.1467- 9280.2005.01656.x.
 • Tatarska J (2013). Rola koloru w reklamie prasowej. W: A. Wiśniewska, Frontczak, & A, Reklama wizualna. s. 24-61. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 • Toffler A (1970). Future Shock. New York: Random House, Inc.
 • Weiner J (2003). Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wichmann FA, Sharpe LT, Gegenfurtner KR (2002). The contributions of color to recognition memory for natural scenes. J. Exp. Psychol. Learn. Mem. Cogn. 28: 509–520. DOI:10.1037//0278-7393.28.3.509.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego, D. U. (2006, 12 18). ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Bruksela.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f281aab3-56d3-4fba-8652-9a3a49d42e27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.