PL EN


2018 | 1 (21) Pomiędzy Polską, Portugalią i Brazylią. Literatura – kultura – język – edukacja | 149-159
Article title

Na marginesie historii i literatury – kilka uwag o brazylijskiej figurze polaca

Authors
Content
Title variants
EN
Margins of history and literature – a few remarks on Brazilian figure of polaca
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article (based on the author’s unpublished doctoral thesis) discusses a meaning of the eponym polaca in Brazilian culture. It refers to five novels by Brazilian writers and briefly analyses modes of describing a character of polaca in 20th century Brazilian literature.
Contributors
author
 • Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
References
 • Dembicz A., 2000, Polonia latynoamerykańska. Tożsamość kontynentalna, regionalna, lokalna. Perspektywa brazylijska, w: Malinowski M, red., Tożsamość oraz percepcja Polski i polskości w środowiskach Polonii latynoamerykańskiej: materiały z konferencji, Warszawa 2­–3 grudnia 1999, Warszawa.
 • Dembicz A., Kula M., red., 1996, Relações entre Polônia e Brasil – passado e presente, Warszawa.
 • Dembicz A., Smolana K., 1993, La presencia polaca en America Latina, Warszawa.
 • Grosz E., 1994, Volatile bodies: toward a corporeal feminism, Bloomington.
 • Grosz E., 1995, Space, time and perversion: essays on the politics of body, New York / London.
 • Ianni O., 1972, Raças e classes sociais no Brasil, Rio de Janeiro.
 • Kula M., red., 1982, Ameryka Łacińska w relacjach Polaków: Antologia, Warszawa.
 • Kula M., red., 1983, Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskiej, Warszawa.
 • Kula M., 1987, Historia Brazylii, Wrocław.
 • Kula M., 2012, Polono­‑brazylijczycy i parę kwestii im bliskich, Warszawa.
 • Kula M., Kula W., Assodobraj­‑Kula N., red., 2012, Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych, 1890­–1891, Warszawa.
 • Kushnir B., 1996, Baile de máscaras: mulheres judias e prostituição. As Polacas e suas Associações de Ajuda Mútua, Rio de Janeiro.
 • Largman E., 1993, Jovens polacas, Rio de Janeiro.
 • Martins W., 1955, Um Brasil diferente. Ensaio sobre fenómenos de aculturação no Paraná, São Paulo.
 • Miodunka W., 1996, „O negro do Paraná é o polaco” czyli o przemianach tożsamości polskiej w Brazylii, w: Paleczny T., red., Emigracja – Polonia – Ameryka Łacińska, Warszawa.
 • Pernidji M., 1985, A última polaca ou Sarah pede: não tragam flores à minha sepultura, Rio de Janeiro.
 • Priore del M., 2011, Histórias íntimas: sexualidade e erotismo na história do Brasil, São Paulo.
 • Rago M., 1991, Os prazeres da noite: prostituição e códigos de sexualidade feminina em São Paulo (1890­–1930), Rio de Janeiro.
 • Scliar M., 1977, O ciclo das águas, Porto Alegre.
 • Smolana K., 1979, Sobre a gênese do estereótipo do polonês na América Latina, „Estudios Latinoamericanos”, vol. 5.
 • Tácito H., 1920, Madame Pommery, Rio de Janeiro.
 • Trevisan D., 1983, A Polaquinha, Rio de Janeiro.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f28a14d2-683f-4b0c-b1d7-355affbc94e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.