PL EN


2017 | 99 Triki, numery specjalne, atrakcje | 181-195
Article title

„Czy patrzysz uważnie?” Autotematyzm w „Prestiżu” Christophera Nolana

Authors
Title variants
EN
Are You Watching Closely? Self-Reflexivity in Christopher Nolan’s “The Prestige”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest poprowadzoną w kluczu autotematycznym analizą filmu „Prestiż” (2006) Christophera Nolana. Trzy fazy doskonałej sztuczki magicznej zaprezentowane w pierwszych i ostatnich minutach projekcji odpowiadają trzyetapowej, szkatułkowej metodzie opowiadania filmowego zastosowanej przez reżysera. Kolejność oraz charakter elementów składowych mogą zostać z powodzeniem porównane ze schematami używanymi w kinie popularnym, co wraz z subtelnymi odniesieniami do postaci związanych z narodzinami kina dopełnia metafilmowego spojrzenia na twórczość Nolana.
EN
The article presents an analysis of self-reflexivity in “The Prestige” (2006) by Christopher Nolan. Three phases of the perfect magic trick presented in the first and last minutes of the film correspond to the three-stage, box-within-a-box method of narrative employed by the director. The order and nature of the components can be successfully compared to those used in popular cinema, which, along with subtle references to the birth of the cinema, complete the meta-film overview of Nolan’s work.
Keywords
Year
Pages
181-195
Physical description
Contributors
  • Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
References
  • Biały, Eugeniusz. „Narracja a rama modalna dzieła filmowego – uwagi analityczne”. W: Z Zagadnień stylu i kompozycji w filmie współczesnym, red. M. Hendrykowski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1982.
  • Biliński, Paweł. Kino (ciągle) mówi o kinie. Filmy autotematyczne ostatniego dziesięciolecia, http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-12012-8/kino-cigle-mwi-o-kinie.
  • Hendrykowska, Małgorzata, „Dzieło przełomowe dla historii kultury”. Kwartalnik Filmowy 1995/1996, nr 13-14.
  • Kempna-Pieniążek, Magdalena. „Mroczne przejścia. O nieuchwytnych granicach w kinie neo-noir”. W: Granice kultury, red. A. Gwóźdź, M. Kempna-Pieniążek. Katowice: „Śląsk” Sp.z. o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2010.
  • Marchwicka, Dorota. „Stylotwórcza funkcja koloru w filmie Andrieja Tarkowskiego „Andriej Rublow”. W: Z Zagadnień stylu i kompozycji w filmie współczesnym, red. M. Hendrykowski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1982.
  • Mastalerz, Ludwika. Magik Nolan, http://www.dwutygodnik.com/artykul/3825-magik-nolan.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f28b88d0-22de-445b-a83d-f57d10dadfa6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.