PL EN


2014 | 2(85) | 36-45
Article title

Kompetencje europejskich mentorów i tutorów

Authors
Content
Title variants
Competences of the European mentors and tutors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prace zrealizowane dotychczas przez międzynarodowy zespół badawczy w znacznym stopniu porządkują kwestie związane z rolą i kompetencjami zawodo-wymi mentorów i tutorów. Ujęcie ich w sposób ujednolicony, uwzględniający do-świadczenia, tradycje oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne różnych krajów zaowocowało europejskimi matrycami kompetencji, wpisującymi się w założenia ERK. To z kolei otworzyło możliwość potwierdzania i certyfikowania kompetencji mentorów i tutorów według ujednoliconych procedur zgodnych ze standardami jako-ści ISO. W ramach projektu CertiMenTu współfinansowanego przez Komisję Europejską uczestnicy pilotażowych szkoleń będą mieli możliwość bezpłatnego certyfikowania swoich kompetencji w akredytowanej austriackiej firmie certyfikującej. Wśród zaled-wie 12 instytucji uprawnionych w Polsce do certyfikacji kadr pod kątem zgodności z normami ISO 17024: 2003 nie ma takiej, która w obszarach certyfikowanych kom-petencji uwzględniałaby mentorów lub tutorów . Przygotowane w ramach współpracy międzynarodowej narzędzia, procedury i formularze związane z procesem certyfikacji, stanowią atrakcyjny produkt, który może stanowić przyczynek do wypełnienia tej luki i który po zakończeniu fazy testowej będzie gotowy do wdrożenia na szerszą skalę.
EN
The article presents the results of research and development works implemented by international partnership in the frame the Lifelong Learning Programme. CertiMenTu Project refers to the process of mentoring and tutoring in continuing vocational education, especially to work-based learning. International team of researchers developed the unified competence profiles for tutors and mentors that can be related to the European Qualifications Framework. On the base of that, there was developed an ISO 17024:2003 based certification scheme, which for the first time provides tutors and mentors with a competence certification based on an international standard and enables their workforce mobility with an internationally recognized competence certificate in hand.
Year
Issue
Pages
36-45
Physical description
Dates
printed
2014-06-10
Contributors
  • Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki
References
  • Carter K., Edwards J., Mohammad I., Myemba I., Rees J., Sullivan M., How to evaluate the work-based learning, http://www.walesdeanery.org/images/stories/Files/Documents/Medical_Education/how_to/howtoevaluatelearning.pdf; [ 22.04.2014].
  • Karwala S., Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Nowy Sącz 2009; www.mentoring.com.pl; [22.04.2014].
  • Kunasz M., Przegląd metod szkoleniowych „on the job”, [w:] Poteralski J. (red.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikro-ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007
  • Kunasz M., Development of intellectual capital of employees in the process of vocational training and in-service education, [w:] M. Kokocińska (red.), Contemporary Economy, Szczecin 2005,
  • Parsloe E., Wray M., Trener i mentor, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  • Religa J. (red.), Przewodnik metodologiczny dla mentorów i tutorów, ITeE – PIB, Radom 2011.
Notes
EN
Polish Journal Continuing Education
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f28bc730-aaf1-4e03-979b-106c4705a4d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.