PL EN


2014 | 284 |
Article title

Trwałość śladów daktyloskopijnych w środowisku wodnym

Content
Title variants
EN
Durability of fingerprints in aquatic environment
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem Badania było ustalenie, jaki wpływ na trwałość śladów linii papilarnych wywiera środowisko wody stojącej i wody płynącej. Badano ślady zanurzone w dwóch zbiornikach wody stojącej i dwóch zbiornikach wody płynącej. Zmiennymi zależnymi były: kontrast występujący pomiędzy liniami papilarnymi a przestrzeniami międzypapilarnymi oraz kontrast pomiędzy śladem a przestrzenią znajdującą się poza nim. Stwierdzono, że ślady umieszczone w zbiornikach wody stojącej utrzymują się przeciętnie dłużej oraz że występują znaczne różnice trwałości w obrębie danego typu środowiska wodnego. Najbardziej przydatną dla celów badania zmienną zależną okazał się kontrast pomiędzy liniami papilarnymi a przestrzeniami międzypapilarnymi.
EN
The aim of the study was to determine the infuelnce of environment of stagnant and flowing water on the durability of fingerprints. The fingerprints immersed in two stagnant water reservoirs and two flowing water reservoirs were researched. There were two independent variables: the contrast between fingerprints ridges and valleys and the contrast between the pront and space located beyond it. It was found that fingerpronts in stagnant water reservoirs have average longer durability and there is a significant difference in durability within one type of water environment. The contrast between fingerprints ridges and valleys turned out to be the most suitable dependent variable for the research.
Year
Issue
284
Physical description
Contributors
  • aplikantka aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f29fd748-4dbe-43c9-93b7-8c0dedd428c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.