PL EN


2017 | 4(54) | 209-221
Article title

EXHIBITION INDUSTRY IN POLAND – CURRENT STATUS AND TRENDS

Content
Title variants
PL
Przemysł targowy w Polsce – stan obecny i trendy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przemysł targowy rozwijał się dynamicznie od wielu lat, przechodząc zmiany i reagując na zewnętrzne wpływy. Celem pracy jest ilościowe i jakościowe zbadanie przemian w polskim przemyśle targowym w kontekście procesów globalnych. Analiza dostępnych danych potwierdza, że w ostatnich 10 latach przemysł rozrósł się i przekształcił od wewnątrz. Zauważono silną, oligopolistyczną dominację ośrodków w Poznaniu, Kielcach, Krakowie, Warszawie i Lublinie. Rynek napędza popyt gości przy mocnym wsparciu stałej liczby wystawców. Zwrócono również uwagę na względny zanik udziałów rynkowych wystawców B2B, przy jednocześnie rosnącej popularności B2C i wydarzeń mieszanych, szczególnie tych poświęconych wypoczynkowi, hobby i rozrywce.
EN
For many years exhibition industry has developed dynamically noting fluctuations and reacts to external influences. The aim of the paper is to examine quantitative and qualitative changes in Polish exhibition industry in the context of global changes. The analysis of the available data confirms that the industry has grown and changed within the past 10 years. The strong oligopolistic dominance of Poznań, Kielce, Cracow, Warsaw, and Lublin centres was identified. The market has been driven by the demand of visitors with strong support of the stable number of exhibitors. The relative decline of B2B exhibitions’ market share and simultaneous increasing popularity of B2C and mixed events, especially those dedicated to leisure, hobby and entertainment, were also identified.
Year
Issue
Pages
209-221
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M. (2015), Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań, CH Beck, Warszawa.
 • Borodako K., Berbeka J., Niemczyk A., Seweryn R. (2014), Ekonomiczne znaczenie przemysłu spotkań dla gospodarki Krakowa. Raport z realizacji projektu, Fundacja UEK, Kraków.
 • Busche M. (2011), Prywatyzacja przemysłu targowego?, (in:) Mruk H. (Ed.), Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju, Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań.
 • CEG (2009), Wpływ przemysłu targowego w Polsce na gospodarkę, (in:) Kaczyński J., Zalewski B., Targi w Polsce w 2009 r. Raport, http://www.polfair.pl [access: 12.06.2016].
 • Celuch K. (2015), Managing content, product and motivation in meetings and events industry, Vistula University, Warszawa.
 • Celuch K., Janssen R., Hamso E. (2014), ROI (zwrot z inwestycji) w spotkania, Szkoła Główna Turystyka i Rekreacji, Warszawa.
 • CENTREX (2013), Exhibition Statistics Auditing Rules, Brno, 17 May, http://www.centrexstat.org/?ms=600&page=600 [access: 12.06.2016].
 • CENTREX (2016), Central Eastern European Exhibition Statistics of the members of Centrex IESU and PTEI, http://www.centrexstat.org/download/Centrex2015_Broschure.pdf [access: 12.06.2016].
 • Davidson R., Cope B. (2003), Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • Friedman F.J. (2013), Future Trends Impacting the Exhibitions and Events Industry, IAEE White Paper, International Association of Exhibitions and Events, Dallas.
 • Grzymała Z. (2011), Prywatyzacja, czy komunalizacja Międzynarodowych Targów Poznańskich – o przyszły kształt poznańskiej przestrzeni w Polsce i Europie, (in:) Mruk H. (Ed.), Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju, Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań.
 • Leszczyński G., Zieliński M. (2015), Knowledge sharing and business tourism products: case of industrial trade fairs, Acta Sci. Pol., „Oeconomia”, Vol. 14(2).
 • Leszczyński G., Zieliński M., Zmyślony P. (2009), The role of trade fairs in European cities development strategies – one pattern or different ways to go?, 8th International Congress Marketing Trends, Conchon F. (Ed.), Paris 16-17 January 2009, ESCP-AEP European School of Management, conference proceedings, http://www.marketing-trends-congress.com/sites/default/files/papers/2009/2009_fr_Leszczynski_Zielinski_Zmyslony.pdf [access: 12.06.2010].
 • Leszczyński G., Zieliński M., Zmyślony P. (2015), The Borderline of Complexity of
 • Business Tourism Product – needs of customers or interactions of suppliers?, 31th Annual IMP Conference „Organizing Sustainable BtoB Relationships – Designing in Changing Networks”, 25–29 August, Kolding (Denmark).
 • Łukaszewicz M. (2015), Exhibitions in Poland: stable growth and transformations with the times, (in:) Targi w Polsce 2014, Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Poznań.
 • Medlik S. (1995), Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • PCB (2009-2016), Poland Meetings and Events Industry Report, K. Celuch (Ed.), Poland Convention Bureau, Polish Tourist Organisation, Warszawa.
 • PTEI (1997-2015), Raport Targi w Polsce / Exhibitions in Poland Report, Polska Izba Przemysłu Targowego, http://polfair.pl/statystyki-targowe [access: 12.06.2016].
 • PTEI (2016), Targi w Polsce w 2015 roku, press release, PIPT 27 May, http://polfair.pl/files/201631051221312016.05.27_Targi_w_Polsce_w_2015_roku.pdf [access: 12.06.2016].
 • Sidorkiewicz M. (2011), Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa.
 • Szromnik A. (2011), Targi w rozwoju miast i regionów, (in:) Mruk H. (Ed.), Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju, Polska Izba Przemysłu Targowego, Poznań.
 • Szromnik A. (Ed.) (2014a), Targi w gospodarce rynkowej, Edu-Libri, Kraków.
 • Szromnik A. (2014b), Targi i handel targowy, (in:) Szromnik A. (Ed.), Targi w gospodarce rynkowej, Edu-Libri, Kraków.
 • UNWTO (2006), Measuring the Economic importance of the Meetings Industry: Developing A Tourism Satellite Account Extension, World Tourism Organisation, Madrid, http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284411955 [access: 12.06.2016].
 • Zmyślony P., Piechota N. (2014), Znaczenie przemysłu spotkań w kształtowaniu potencjału turystycznego miast, (in:) Celuch K. (Ed.), Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce: teoria i praktyka, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2a0493a-982d-4406-9c71-b6f98ba53f50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.