PL EN


2019 | 5: "Filozofia w Galicji II" | 232-242
Article title

Władysław Witwicki jako tłumacz Platona

Content
Title variants
EN
Władysław Witwicki as a translator of works by Plato
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor analizuje Władysława Witwickiego przekłady dialogów Platona. Podkreśla ich olbrzymią rolę w upowszechnieniu Platona w Polsce, podniesieniu kultury literackiej Polaków i ich znajomości świata antycznego. Omawia ich walory (wrażliwość na dramaturgiczną warstwę oryginałów, nowoczesny język) i wady (zbyt popularny obraz filozofii Platona).
EN
The author analyzes Wladyslaw Witwicki’s translations of the Dialogues of Plato, his huge role in disseminating Plato’s works in Poland, and in broadening the literary knowledge of the ancient world among Polish people. The article discusses their advantages (sensitivity to dramatic aspects of the original text, modern language) and disadvantages (an excessively popular image of Plato's philosophy).
Year
Pages
232-242
Physical description
Dates
printed
2019-12-02
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Arystoteles, Poetyka [w:] Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł. H. Podbielski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
 • Bizoń M., recenzja z Platona Uczty w przekł. A. Serafina, „Pressje” 2013, Teka 34, s. 206–207.
 • Dąmbska I., Platon w Polsce [w:] Dwa studia o Platonie, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław–Kraków 1972.
 • Domański J., Platon Witwickiego. Uwagi o przekładzie, „Studia Filozoficzne” 1984, nr 10, s. 3–10.
 • Domański J., Władysław Witwicki (1878–1948) jako tłumacz Platona, „Heksis” 1999, nr 3–4 (20–21), s. 30–41.
 • Elzenberg H., Słowo od Redakcji [w:] Platon, Eutydem, przeł. W. Witwicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957.
 • Łapiński K., „Uczta” czyli polskie dialogi z Platonem, „Kultura Liberalna” 2012, nr 187 (33) z 7 sierpnia 2012 r.
 • Mróz T., Platon w Polsce 1800–1950, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2012.
 • Mróz T., Spory wokół spuścizny Platońskiej Władysława Witwickiego (1878–1948), „Folia Philosophica” 2017, Vol. 38, s. 39–48.
 • Nowicki A., Witwicki, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1988.
 • Pacewicz A., Prawda przekładu [w:] Prawda a metoda, cz. II: O prawdzie, red. J. Jaskóła i A. Olejarczyk, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.
 • Paczkowski P., Antropologia i metafizyka w Uczcie Platona, „Lectiones & Acroases Philosopicae” 2014, VII 2, s. 83–103.
 • Paczkowski P., Dialog sokratyczny jako dramat, „” 2014, vol. 14, s. 95–102.
 • Platon, Eutydem, przeł. W. Witwicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957.
 • Platon, Państwo; Prawa (VII ksiąg), przeł. W. Witwicki, Wyd. Antyk, Kęty 1997.
 • Platon, Dialogi, t. I–II, przeł. W. Witwicki, Wyd. Antyk, Kęty 1999.
 • Platon, Uczta, przeł. A. Serafin, Wyd. Sic!, Warszawa 2012.
 • Tuszyńska-Maciejewska K., Platon a retoryka. Od krytyki do modelu, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1996.
 • U polskiego tłumacza Platona. Rozmowa z prof. Władysławem Witwickim, rozmawiała R[egina]
 • R[eicherówna], „Wiadomości Literackie” 1926, R. III, nr 14 (118), s. 1.
 • Vlastos G., A Metaphysical Paradox [w:] tejże, Platonic Studies, Princeton 1981, s. 43–57.
 • Wesoły M.A., Posłowie [w:] Platon, Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton. Fedon. Uczta, przeł. W. Witwicki, Kraków 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2a5b70a-686b-413a-86d2-37fa0e121050
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.