PL EN


Journal
2013 | 8 | 283-306
Article title

Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w roku 2008 na wielokulturowym stanowisku Deszczno 22, gm. loco, woj. lubuskie

Content
Title variants
EN
Results of archaeological excavations carried out in 2008 at the multi-cultural site Deszczno 22, loco commune, lubuskie voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The necessity to carry out excavations at the site stemmed from the planned construction of the S-3 motorway between Gorzów Wielkopolski and Międzyrzecz. The investigations conducted on an area of 63 ares explored relics of 430 features. Findings include relics of the Górzyca group of the Lusatian culture from the Hallstatt period, traces of settlement linked with the Przeworsk culture from the Roman influence period, as well as from the Early Middle ages and early modern period.
Journal
Year
Volume
8
Pages
283-306
Physical description
Contributors
 • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogwie
References
 • Bubień A. 1972. Warunki fizjograficzne rozwoju wczesnego osadnictwa nad dolną Wartą. Gorzowski Zeszyt Muzeum. Gorzów Wielkopolski, 5-14.
 • Bubień A. 1975. Krajobraz Kotliny Gorzowskiej w świetle mapy G. Wortmanna. Gorzowski Zeszyt Muzeum. Gorzów Wielkopolski, 25-32.
 • Bukowski Z. 1979. Charakterystyka cmentarzysk i osiedli kultury łużyckiej. W: W. Hensel, J. Dąbrowski, Z. Rajewski (red.), Prahistoria ziem polskich 4. Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego. Wrocław, 229-249.
 • Czapla K. 1993. Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych na osadzie wielokulturowej Żukowice stan. 36. Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne 2, 81-102.
 • Gardawski A. 1979. Czasy zaniku kultury łużyckiej. Okres halsztacki D i lateński. W: W. Hensel, J. Dąbrowski, Z. Rajewski (red.), Prahistoria ziem polskich 4. Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego. Wrocław, 117-146.
 • Godłowski K. 1981. Kultura przeworska. W: W. Hensel, J. Wielowiejski (red.), Prahistoria ziem polskich 5. Późny okres lateński i okres rzymski. Wrocław, 57-135.
 • Hilczerówna Z. 1967. Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku. Wrocław.
 • Kaczkowski M. 1974. Położenie, zasięg i rozplanowanie najstarszych wczesnośredniowiecznych osad otwartych w okolicach Głogowa. Wiadomości Archeologiczne 39, 247-255.
 • Kobyliński Z. 1988. Struktury osadnicze na ziemiach polskich u schyłku starożytności i początkach wczesnego średniowiecza. Wrocław.
 • Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa.
 • Lasak I. 2001. Epoka brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim. Część 2 – zagadnienia kulturowo-osadnicze. Wrocław.
 • Lodowski J. 1972. Sądowel we wczesnym średniowieczu. Wrocław.
 • Marcinkian A. 1972. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z III-V okresu epoki brązu w Przyborowie, powiat Nowa Sól. Zielonogórskie Zeszyty Muzealne 3, 173-423.
 • Marcinkian A. 1974 Badania osady kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Lubniewicach, pow. Sulęcin. Wiadomości Archeologiczne 39, 205-227.
 • Michalski J. 1983. Zagadnienie systematyzacji i interpretacji obiektów nieruchomych (Ze studiów nad osadami kultury łużyckiej). Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 5, 135-186.
 • Parczewski M. 1989. Żukowice pod Głogowem w zaraniu średniowiecza. Głogowskie Zeszyty Naukowe 2, 1-80.
 • Pogorzelski W., Lissak Z. 1993. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych na wielokulturowym stanowisku Żukowice nr 35, gm. Żukowice. Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne 2, 49-79.
 • Szczurek T., Łybek J., Bejcar G. 2009. Znaleziska monet z Deszczna. Historyczne i geograficzne aspekty numizmatyki partykularnej. Gorzów Wielkopolski.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2ab8e5a-a5f0-4dcb-95cf-b0ab159001dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.