PL EN


2017 | 473 | 88-97
Article title

Podnoszenie konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej jako zadanie organizacji nimi zarządzających

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie znaczenia konkurencyjności jako zadania organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej (DMO). Dokonano przeglądu definicji konkurencyjności, jednocześnie akcentując, iż zagadnienie to jest stosunkowo różnie pojmowane w literaturze naukowej. W dalszej kolejności przedstawiono wybrane poglądy naukowców na temat znaczenia konkurencyjności w odniesieniu do sektora turystycznego, a w szczególności do obszarów recepcji turystycznej (ORT). Przeprowadzona analiza jednoznacznie wykazała, że z punktu widzenia rozwoju określonych ORT zagadnienie konkurencyjności ma priorytetowe znaczenie. Podkreślono, że znaczną rolę w zakresie podnoszenia konkurencyjności ORT powinny odgrywać organizacje zarządzające obszarami recepcji turystycznej. Badania przeprowadzone wśród 184 europejskich DMO wykazały, że podnoszenie konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej jest uznawane jako działanie o dużym znaczeniu.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2b06b26-e9b3-4862-8d00-24218057f911
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.