PL EN


2014 | 4(13) | 7-11
Article title

Realizacja projektu „Adaptacja materiałów dla studentów niewidomych na zlecenie uczelni wyższych w latach 2010–2012” przez Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Implementation of the project „Adaptation of materials for blind students on behalf of universities in 2010-2012,” by the „Twoje Nowe Możliwości” (“Your New Opportunities”) Society
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W tym krótkim artykule chcielibyśmy podzielić się naszymi doświadczeniami praktycznymi z realizacji projektu „Adaptacja materiałów dla studentów niewidomych na zlecenie Politechniki Wrocławskiej w latach 2010–2012”. Zapotrzebowanie na przetworzenie do postaci dostępnej materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w procesie kształcenia w Politechnice Wrocławskiej pojawiło się w roku 2010, gdy na tej uczelni rozpoczął studia na kierunku informatyka pierwszy niewidomy student. W tej sytuacji Politechnika Wrocławska, będąca jedną z najbardziej przyjaznych i najlepiej dostosowanych do studentów niepełnosprawnych uczelni w Polsce, podjęła szereg działań, aby wyposażyć niewidomego studenta w niezbędne materiały w dostępnej formie dla osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością.
EN
In this short article we would like to share our practical experience from the implementation of the project „Adaptation of materials for blind students on behalf of Wroclaw University of Technology in 2010-2012”. The demand for processing materials used in the process of education in the Technical University of Wroclaw to the accessible form, appeared in 2010 when the first blind student started studying computer science at the university. In this situation, Wroclaw University of Technology, which is one of the friendliest and the most adapted to students with disabilities universities in Poland, has taken a number of actions to equip blind student with the necessary materials in accessible formats for person with such disability.
Year
Issue
Pages
7-11
Physical description
Dates
published
2014-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2bc135d-3777-4e94-aab7-bd9fdd56a344
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.