Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 69-76

Article title

Współpraca sądów i środków masowego przekazu jako realizacja zasady otwartości i jawności postępowania sądowego

Content

Title variants

EN
Courts and mass media communication based on the openness and publicity principals of judicial procedure

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule w oparciu o  wiedzę historyczno-prawną scharakteryzowano ogólnie stan relacji między rosyjskim sądownictwem a  środkami masowego przekazu. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie w Rosji ogólnoeuropejskich zasad sądownictwa, takich jak: jawność, otwartość, konkurencyjność (kontradyktoryjność), jak również na sytuację dziennikarzy specjalizujących się w relacjonowaniu procesów sądowych. Przedstawiono tendencje rozwojowe w zastosowaniu we współczesnym sądownictwie rosyjskim demokratycznych zasad funkcjonowania sądów.
EN
This article reflects general court and mass media communication in Russia, based on history and law. The author pays special attention to using the European judicial proceeding principles in Russian territory: publicity, openness, competitiveness and the journalists’ status, specialized in transmitting judicial procedure. This article detects the main development tendencies of application of the democratic principal court work in modern Russian legal proceedings.

Year

Volume

8

Pages

69-76

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

  • Kubański Uniwersytet Państwowy

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1897-5496

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f2cb1eef-2d9f-407f-a461-c84f2bb5b6b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.