PL EN


2015 | 4 | 1 | 69-89
Article title

Rola i funkcje regulatorów w transporcie kolejowym

Authors
Content
Title variants
EN
The role and functions of rail transport regulators
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została przeanalizowana rola, funkcje i zadania regulatorów rynków kolejowych zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. W pierwszej części przedstawiono, w jakim kierunku w latach 2004–2014 zmieniał się zakres kompetencji Europejskiej Agencji Kolejowej (dalej: ERA). Następnie dokonano przeglądu zakresu podstawowych funkcji, struktury organizacyjnej oraz poziomu niezależności urzędów regulujących sektor kolejowy w krajach członkowskich UE, szczególnie w Niemczech. Ostatnia część opracowania zawiera analizę pozycji i działalności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (dalej: Prezes UTK) w poszczególnych obszarach kompetencji tego regulatora.
EN
The aim of this article is to analyse the role, functions and tasks of railway market regulators, both at EU and national level. Presented first are the functions of the European Railway Agency (ERA). The next part includes an overview of the scope of the functions, organizational structure and level of independence of rail regulatory bodies in some EU Member States, especially Germany. The final part of the article contains an analysis of the position and activities of the President of the Polish Office of Rail Transport (UTK President) during the period 2004-2014.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
69-89
Physical description
Dates
online
2015-03-31
printed
2015-03-31
Contributors
 • Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
References
 • Dopierała F., Kompetencje Prezesa UTK a swoboda kształtowania umów pomiędzy zarządcą infrastruktury a przewoźnikiem, iKAR 2013, nr 4
 • Gajdus M., Laszczyk A., Kilka uwag na temat konkurencyjności na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce, iKAR 2013, nr 4
 • Gajdus M., Laszczyk A., Wprowadzenie konkurencji na polskim rynku kolejowych przewozów osobowych a kształt regulacji sektorowej, [w:] M. Pawełczyk, M. Sokołowski (red.), Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wybrane zagadnienia infrastrukturalne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013
 • Geradin D., Munoz R., Petit N. (eds.), Regulation Through Agencies in the EU: A New Paradigm of European Governance, Edward Elgard Publishing, 2005; Regulation at different levels of government, [w:] Balwin R., Cave M., Lodge M. (eds), Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice, Oxford University Press, Second edition, Oxford 2012
 • Król M., Banaszczyk T., Jak lepiej wyzyskać potencjał separacji pionowej w transporcie kolejowym w Polsce?, iKAR 2013, nr 4
 • Mężyk A., Uwarunkowania i efekty reform kolei, Politechnika Radomska, Radom 2011
 • Pieriegud J., Kształtowanie nowego modelu finansowania oraz zasad ustalania stawek dostępu do infrastruktury kolejowej w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy 123, Warszawa 2013
 • Pieriegud J., Zmiany strukturalne na rynku usług kolejowych w Europie na przykładzie Polski i Niemiec, [w:] E. Marciszewska (red.), Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku usług, SGH, Warszawa 2013
 • Gajdus M., Laszczyk A., „Wprowadzenie konkurencji na polskim rynku kolejowych przewozów osobowych a kształt regulacji sektorowej Regulacja rynku kolejowego w Europie”, [w:] „Rynek Kolejowy” 2005, nr 6
 • Summary of discussions, [w:] Better Economic Regulaton: The Role of the Regulator, ITF Rountable Tables, No.150, OECD Publishing, 2011
 • Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2ce0d9e-4ba6-4e18-8cc5-4146890f6437
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.