PL EN


2018 | 10 Ponowoczesne lekcje polskiego - rozpoznania i propozycje | 103-115
Article title

Zapomniana karta. O inicjatywach wprowadzenia filmu do szkół

Authors
Content
Title variants
EN
The forgotten page. On the Introduction of Film Education to Polish School
Languages of publication
Abstracts
EN
The article The forgotten page. On the introduction of film education to Polish schools raises a subject of film education in Polish schools. At the beginning of the article the author focuses on the groundbreaking school curriculum introduced to Polish schools in 2009. The teachers of Polish have had to include the elements of film education within their course since then. At the same time Polish Film Institute provided fourteen thousand schools with the packages of film materials. It was supposed to support film education in schools. The initiative was warmly approved by the press and various media. Nonetheless, it was not the first initiative of this kind in Poland as similar programme was introduced to schools in the 1930s by Film Institute of Polish Telegraphic Agency. The article is devoted to the description of this forgotten period of Polish education, which was terminated by the outbreak of World War II.
Contributors
author
 • Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej
References
 • Bobiński Witold. 2011. Teksty w lustrze ekranu. Kraków: Universitas.
 • Bocheńska Jadwiga. 1974. Polska myśl filmowa do roku 1939. Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk: PAN.
 • Dobkowska Joanna, Markowski Andrzej [Rada Języka Polskiego]. 2017. Uwagi do projektu podstawy programowej MEN: język polski – szkoła podstawowa – klasy IV-VIII. Online: www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1723:uwagi-do-projektu-podstawy-programowej-men-jezyk-polski-szkola-podstawowa-klasy-ivviii&catid=45&Itemid=55. Data dostępu 13.01.2018.
 • Hopfinger Maryla. 1997. Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. Warszawa: PIW.
 • Kałużyński Wojciech. 2009. „Filmy Wajdy i Kieślowskiego na liście lektur obowiązkowych”. Dziennik. Gazeta Prawna (197): 16.
 • Lewicki Bolesław W. 1938. „Film w nauce i szkole”. Muzeum. Czasopismo wydawane przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych (4): 215-216.
 • Lewicki Bolesław W. 1962. „Klub filmowy Awangarda”. Kwartalnik Filmowy (1/2): 93-107.
 • Litorowicz Aleksandra, Majewski Piotr. 2011. Edukacja filmowa w polskiej szkole na podstawie opinii nauczycieli uczestniczących w warsztatach „Filmoteki Szkolnej”. Warszawa: PISF, Filmoteka Szkolna.
 • Lubelski Tadeusz. 2015. Historia kina polskiego 1895–2014. Kraków: Universitas.
 • Madej Alina. 2002. Kino – władza – publiczność: kinematografia polska w latach 1944–1949. Bielsko-Biała: Prasa Beskidzka.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2009. Podstawa programowa języka polskiego z komentarzami. Język polski. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2017. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Język polski. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Nowak-Zaorska Irena. 1969. Polski film oświatowy w okresie międzywojennym. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Wydawnictwo PAN.
 • Orliński Wojciech. 2009. „Filmowa uczta dla nastolatków”. Online: http://wyborcza.pl/1,75410,6224165,Filmowa_uczta_dla_nastolatkow.html. Data dostępu 13.01.2018.
 • Rajewicz Danuta. 2009. „Edukacja przez film”. Polonistyka (3): 58-61.
 • Stróżyk Jarosław. 2009a. „Lekcja kina z Rejsem i Długiem”. Rzeczpospolita (9): 6.
 • Stróżyk Jarosław. 2009b. „To nie kurs historii kina, ale pereł z lamusa żal”. Rzeczpospolita (9): 6.
 • Zawiśliński Marcin. 2014. „Pierwsze pracownie filmowe”. Magazyn Filmowy SFP (32 ): 68-69.
 • Zespół Dydaktyk Szczegółowych Instytutu Badań Edukacyjnych pod kierunkiem dr hab. prof. UW Jolanty Choińskiej-Miki. 2013. Diagnoza kompetencji gimnazjalistów. Język polski. Warszawa: IBE.
Notes
PL
Praca wykonana w ramach realizacji projektu „Ponowoczesna dydaktyka polonistyczna. Teoria i praktyka”. Nr umowy 0183/NPRH4/H2a/83/2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2df2924-5c6b-435b-b57e-d0b52917bc5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.