PL EN


2009 | 4 | 69-82
Article title

Postindustrialne dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w krajobrazie kulturowym Kielecczyzny : zagrożenia i szanse

Content
Title variants
EN
THE POST-INDUSTRIAL HERITAGE OF THE OLD POLISH INDUSTRIAL REGION IN THE CULTURAL LANDSCAPE OF THE KIELCE AREA. THREATS AND CHANCES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is a contribution to the debate on the effective protection and preservation of industrial structures and sites in the Old Polish Industrial Region (OPIR) that are of unique value and importance to the cultural heritage of Poland. The Kielce area has a long tradition of mining and metallurgy and can pride itself on numerous industrial heritage structures and sites. The historic production facilities represent all stages of development of iron and steel making from the Middle Ages to modern times. It is thus essential that they should be preserved and protected appropriately. The sites with complete well-preserved production lines, forging equipment, watermills, coal-powered blast furnaces, rolling mills and puddling mills form a unique historic landscape that could become a flagship attraction for the area, taking visitors through the history of metallurgy in Poland and Eur< >pe. The paper presents the history of the industrial structures and sites of the Old Polish Industrial Region, from their beginnings, through their glory days (operation and modernization) to their deterioration. It also suggests modern methods of conservation, including the establishment of eco-museums in the basins of the Kamienna, Czarna and Bobrza rivers. This would ensure that professional management, promotion and restoration/conservation services are provided not only to the existing museums of technology but also to a large number of historic structures remaining in ruin, for example, the Nietulisko Duże Rolling Mill, the Brody Reservoir Dam, the Bobrza Retaining Wall and Steelworks, and the blast furnaces at Kuzmaki and Samsonów. It is vital that whole areas of historic industrial sites should be conserved. The formation of these open-air museums would help to raise awareness of the uniqueness of the post-industrial heritage, promote the region as a tourist destination, and educate on science and technology by learning outdoors. translated by E. Szol-Radziszewska
Year
Issue
4
Pages
69-82
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • dr, etnolog, Zakład Historii Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków Katedra Architektury i Urbanistyki Politechnika Świętokrzyska
References
 • Historyczne okręgi przemysłowe w okresie dezinduslrializacji. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wałbrzych, 18-20 września 1996 r., Wrocław 1997;
 • Ochrona zabytkow techniki. Materiały z konferencji poświęconej ochronie zabytkow techniki Bielsko-Biała, -t-6 października 1978 r., BMiOZ, Seria B, t. 59, Warszawa 1980;
 • Opieka nad zabytkami przemysłu w Szwecję „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej , R. XXIV, 1976, nr 1, s. 173-176.
 • por.: J. Samsonowicz, Historia gornictwa żelaznego na zboczu Gor Świętokrzyskich. Pamiętnik Koła Kielczan, Kielce-Warszawa 1929;
 • K. Bieleniu, Starożytne gornictwo i hutnictwo żelaza w Gorach Świętokrzyskich, Kielce 1992;
 • M. Radwan, Rudy kuźnice i huty żelaza w Polsce, Warszawa 1963.
 • Z. Kobyliński, A. Paezuska, Poglądy młodzieży liceow warszawskich na temat zabytkow: czy teorie konserwatorskie są zgodne z oczekiwaniami społecznymi?, „Ochrona Zabytkow” 2007, nr 2, s. 81-92.
 • A. Tomaszewski, Zadania i szanse historycznych miast w XXI wieku, [w:] Badania archeologiczne starych miast Warmii i Mazur a problemy ich rewaloryzacji, Nidzica 1998, s. 16-17.
 • J. Czajkowski, A propos Hazeliusa i Skansenu, „Lud” 2004, t. 88, s. 275;
 • Historyczne okręgi przemysłowe w okresie dezindustrializacji, Wrocław 1997;
 • J. Czajkowski, Muzea na wolnym powietrzu w Europie, Rzeszow-Sanok 1984.
 • Por. materiały z międzynarodowej konferencji: W cieniu podkarpackich szybow... Ekspozycje przemysłowe w muzeach na wolnym powietrzu, „Acta Scansenologica”, t. 9, 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2e3530a-0f58-4faa-a361-d8af73c659b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.