PL EN


2016 | 10 | 2 | 165-175
Article title

Pobożność ludowa jako miejsce urzeczywistniania się sensus fidei na przykładzie dogmatu o Wniebowzięciu Maryi dziewicy

Authors
Content
Title variants
EN
Piety as a place where sensus fidei is realized, based on dogma of Virgin Mary’s assumption
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wniebowzięcie Maryi zostało zdogmatyzowane stosunkowo niedawno. Jednakże tym, co pozwalało modlącemu się Kościołowi wytrwale wierzyć w takie zakończenie Jej ziemskiej wędrówki, był zmysł wiary – sensus fi dei. To dzięki temu zmysłowi wniebowzięta Maryja była czczona w liturgii oraz paraliturgicznych ceremoniach, które ukształtowały się na długo przed ogłoszeniem ostatniego maryjnego dogmatu.
EN
The “Sensus fi dei in the life of Church” document accents, that the sensus fi dei concept does not appear in theology before the II Vatican Council. Yet practice has outstripped the process of clear defi ning sense of faith. The author shows piety as a place where sensus fi dei is realized, in the context of Virgin Mary’s assumption dogma being announced. To illustrate the sense of faith, devotional practices developed in Kalwaria Zebrzydowska, Wambierzyce and Saint Ann’s Mountain were used. It has also been highlighted that sensus fi dei realized in Marian devotion has been the main reason for Virgin Mary’s assumption becoming a dogma for cause of Piuse XII.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
165-175
Physical description
Contributors
author
 • mgr lic., doktorant w II Katedrze Teologii Dogmatycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków.
References
 • Evdokimov P., Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 1964.
 • Ferdek B., Błąd teologiczny a ekumenizm, w: Status błędu w fi lozofi i i teologii, red. B. Ferdek, L. Miodoński, Wrocław 2014, s. 155–168.
 • Ferdek B., Ludowa mariologia w świetle teologicznej krytyki, „Studia Gnesnensia” XXVII (2013), s. 17–31.
 • Kochaniewicz B., Średniowieczni dominikanie o Matce Bożej, Kraków 2008.
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, Poznań 2003.
 • Królikowski J., Kupiec K., Matka Zbawiciela. Mariologia, cz. 2, Tarnów 2000.
 • Królikowski J., Maryja w pamięci Kościoła, Tarnów 2014.
 • Królikowski J., Wniebowzięcie Maryi jako droga do odkrywania ojcostwa Boga, „Salvatoris Mater” 1 (1999), nr 1, s. 141–157.
 • Książka kalwaryjska Góry Świętej Anny, opr. Ojcowie Franciszkanie, Opole 1979.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Sensus fi dei w życiu Kościoła, tłum. M. Moskal, Kraków 2015.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria, tłum. K. Stopa, Kraków 2012.
 • Napiórkowski S.C., Dogmat wniebowzięcia w 50. rocznicę jego ogłoszenia, w: Mariologia na przełomie wieków, red. L. Balter, P. Lenart, Częstochowa–Niepokalanów 2001, s. 95–115.
 • Newman J.H., O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Zielińska, Warszawa [b.r.w.].
 • Newman J.H., Rozmyślania i modlitwy, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1967.
 • Nicolas A., Dąbrowski E., Życie Maryi Matki Bożej, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1954.
 • Nossol A., Teologia na usługach wiary, Opole 1978.
 • Nowak J., Maryja w liturgii i pobożności Kościoła, Poznań 2009.
 • Pius XII, Encyklika „Deiparae Virginis” (1.05.1946).
 • Pius XII, Konstytucja apostolska „Munifi centissimus Deus” (1.11.1950).
 • Pyc M., Pobożność ludowa a sensus fi dei, „Studia Gnesnensia” XXVII (2013), s. 47–57.
 • Scheffczyk L., Sensus fi delium – świadectwo mocy wspólnoty, „ Communio” 1987, nr 6 (42), s. 47–61.
 • Sroka J., Pobożność Maryjna w Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, http://www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/A32/Anamnesis32-4fSroka.pdf (dostęp: 15.09.2015).
 • Wyczawski H., Kalwaria Zebrzydowska. Historia klasztoru bernardynów i kalwaryjskich dróżek, Kalwaria Zebrzydowska 2006.
 • Zernov N., Wschodnie chrześcijaństwo, tłum. J. Łoś, Warszawa 1967.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2e45348-f1be-454f-ad6f-eaf1b0ead28a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.