PL EN


2007 | 07 | 103-109
Article title

Szkoła w Szadku w okresie staropolskim w świetle wizytacji kościelnych

Content
Title variants
EN
School in Szadek in the old Poland in the light of ecclesiastical visitation
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
07
Pages
103-109
Physical description
Contributors
 • Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi
References
 • Dauer J., Rozmieszczenie geograficzne studentów Uniwersytetu Jagiello skiegow I wierci XV w., Lublin 1965 (mps Bibl. KUL).
 • Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnie nie skiej od roku 1000a do dni naszych, t. 4, Gniezno 1883.
 • Librowski S., Repertorium Akt Wizytacji Kanonicznych dawnej Archidiecezji
 • Gnie nie skiej, ,,Archiwa Biblioteki i Muzea Ko cielne” 1974, t. 28.
 • Łaski J., Liber Beneficiorum, t. 1, Gniezno 1880.
 • Parczewski A. J., Monografia Szadku, Warszawa 1870.
 • Rosin R., Miasto do 1572 r., [w:] miałkowski J. (red), Szkice z dziejów sieradzkiego,Łód 1977.
 • Ró a ski M., Szkoły parafialne w XVI–XVIII wieku w archidiakonacie uniejowskim,Łód 2003.
 • Wielgus R., Pochodzenie studentów Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1475–1499,Lublin 1964 (mps Bibl. KUL).
 • Wisi ska M., Kultura i o wiata do ko ca XVIII w., [w:] miałkowski J. (red.), Szkicez dziejów sieradzkiego, Łód 1977.
 • Wi niowski E., Sie szkół parafialnych w Wielkopolsce i Małopolsce w pocz tkachXVI w., „Roczniki Humanistyczne” 1967, t. 15, z. 2, s. 85–127.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2ea3311-25a3-4a2d-a0f5-95d8c6255d0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.