Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 21 | 1(78) | 104-112

Article title

Pomoc ekonomiczna dla Afryki jako czynnik ograniczenia emigracji jej mieszkańców do krajów rozwiniętych

Title variants

EN
Economic aid to Africa as a factor limiting African emigration to developed countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem opracowania jest zbadanie przyczyn wymuszonej i dobrowolnej emigracji mieszkańców Afryki do Europy oraz analiza koncepcji pomocy rozwojowej dla krajów afrykańskich i jej znaczenia dla powstrzymania nasilającej się fali emigracji afrykańskiej. W artykule autorzy opisują eksplozję demograficzną w Afryce i inne przyczyny emigracji Afrykańczyków do krajów europejskich, przedstawiają perspektywy rozwoju gospodarczego Afryki oraz omawiają kontrowersje wokół pomocy rozwojowej dla Afryki.
EN
The subject of this study is to investigate the causes of forced and voluntary emigration of Africans to Europe, and to analyze the concept of developmental assistance for African countries and its importance to stop the growing wave of African emigration. In the paper, the authors describe the demographic explosion in Africa and other reasons for the emigration of Africans to European countries, present the prospects for economic development in Africa, and discuss the controversy surrounding developmental assistance to Africa.

Year

Volume

21

Issue

Pages

104-112

Physical description

Dates

published
2018-05

Contributors

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland

References

 • 3 reasons things are looking up for African economies, World Economic Forum on Africa, https://www.weforum.org [dostęp: 27.01.2018].
 • 5. Szczyt UA-UE (29-30 listopada 2017) http://www.consilium.europa.eu/pl/ meetings/international-summit/2017/ 11/29-30/ [dostęp: 07.01.2018].
 • Africa 2030: Realizing the possibilities http://www.ey.com [dostęp: 27.01.2018].
 • Afrika – Europa – Neue Partnerschaft fűr Entwicklung, Frieden und Zukunft. Ein Marshallplan m it Afrika, Bundesministerium fűr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Berlin 2017.
 • Die jungen Afrikaner kommen. So oder so, http://www.spiegel.de/politik/ausland/ einwanderung-aus-afrika [dostęp: 07.01.2018].
 • Grefe Ch., Auf nach Europa? Nein nach Afrika, http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-03/ afrika-migration-europa-eu-fluechtlinge hunger [dostęp: 07.01. 2018].
 • IMF DataMapper http://www.imf.org [dostęp: 26.01.2018].
 • Lions on the move II: Realizing the potential of Africa’s economies. McKinsey Global Institute, September 2016.
 • Sub-Saharan Africa: Restarting the Growth Engine, IMF, Washington, D.C., May 9, 2017, http://www.imf.org [dostęp: 27.01.2018].
 • UNCTADstat, http://unctadstat.unctad.org [dostęp: 26.01.2018].
 • Wachter M., Howe J., „Marshallplan mit Afrika” Großer Wurf oder VertaneChance?, ifo Schnelldienst 4/2017, s. 17.
 • World Economic Outlook Database, October 2017, http://www.imf.org [dostęp: 26.01.2018].
 • World Employment Social Outlook. Trends 2017, ILO, Geneva 2017.
 • World Population Prospects. The 2017 Revision. Key Findings and Advance Tables. United Nations, New York 2017.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f2eaae31-2069-4867-9ddf-e5c6ca3760a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.