PL EN


2016 | 12 | 127-137
Article title

Refleksja religijno-pedagogiczna w Niemczech na początku XXI wieku – między teorią i praktyką

Content
Title variants
EN
Religious – pedagogic reflection in Germany at the beginning of XXI century- the gap between the theory and practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka przedstawia aktualne wyzwania niemieckiej pedagogiki religijnej na tle istotnych wydarzeń społecznych i kulturowych. Następnie opisuje podejmowane projekty z zakresu edukacji religijnej, z uwzględnieniem miejsca ich realizacji jakim jest szkoła i lekcja religii, a także opracowanej koncepcji alternatywnej do dotychczasowych rozwiązań dydaktycznych. Prezentuje również wspólnotę parafialną jako środowisko katechezy, zwracając uwagę na jej szanse i możliwości oraz formułuje wnioski umożliwiające bardziej efektywne działania katechetyczne.
EN
Te author presents current challenges in German religious pedagogy in light of important social and cultural events. Subsequently she describes projects from the field of religious education, taking into account school and R.E. lessons as main places where they are carried out. She also mentions an idea which is an alternative to the previous didactical solutions. Te author points to a parish community as a place with possibilities and meanings for catechesis as well as formulates conclusions allowing greater effectiveness in catechetic actions.
Year
Volume
12
Pages
127-137
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2fa4689-dd6c-43a0-b154-be6c16d6d3f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.