PL EN


2011 | 870 | 105-117
Article title

Ekonomiczne aspekty działalności templariuszy

Authors
Title variants
EN
The Templar Knights’ Economic Activity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Templar Knights, an order that existed from the 11th to the beginning of the 14th centuries left behind a rich legacy of business activities. The activities were of various types, and their agriculture, financial and banking achievements are all deserving of attention. Thanks to its funds, the Order of the Temple contributed to the development of financial and banking services that had never existed. Of paramount importance were travellers’ cheques and loans granted both private individuals and countries. The influence of their wide-ranging activities was evident throughout Western Europe (because of the highly developed network of monastic castles) and the Holy Land, and contributed to the prevalence of banking services in medieval Europe.
Contributors
References
 • Anonima Dzieje pierwszej krucjaty albo czyny Franków i pielgrzymów jerozolimskich (1099) [1984], red. K. Estreicher, PWN, Warszawa.
 • Baigent M., Leigh R., Lincoln H. [2004], Święty Graal Święta Krew, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Bernard z Clairvaux [1849], De Laude Novae Militiae (Pochwała nowego rycerstwa) [w:] Bernard Św., Pisma...; tł. M. Bohusz-Szyszko, Wilno.
 • Bibby G. [1962], Four Thousand Years Ago: A World Panorama of Life in the Second Millennium B.C., Alfred A. Knopf, New York.
 • Charpentier L. [1992], Tajemnice Templariuszy, Czakra, Warszawa.
 • Flori J. [2003], Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Huizinga J. [1998], Jesień średniowiecza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Kaźmierczak A. [1992], Pieniądz i bank w kapitalizmie. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kuliszer J. [1961], Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, t. 1 i 2, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Lange T.W. [1999], Szpitalnicy. Joanici. Kawalerowie Maltańscy, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Le credit et les Juifs dans la France du XIIIe siècle [1969], „Annales E.S.C.” , 24e année, N.5.
 • Le Goff J. [1995], Sakiewka i życie. Gospodarka i religia w średniowieczu, Marabut, Gdańsk.
 • Le Goff J. [2005], W poszukiwaniu średniowiecza, Czytelnik, Warszawa.
 • Melville M. [1991], Dzieje Templariuszy, PAX, Warszawa.
 • Milewski I. [1999], Pieniądz w greckiej literaturze patrystycznej IV wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Morawski W. [2002], Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Trio, Warszawa.
 • Novak M. [1994], Bogactwo i cnota: rozwój chrześcijańskiej doktryny ekonomicznej [w:] Etyka kapitalizmu, red. P. Berger, Signum, Kraków.
 • Picknett L., Psince C. [1999], Templariusze. Tajemni strażnicy tożsamości Chrystusa, Da Capo, Warszawa.
 • Piquet J. [1939], Des banquiers Au Moyen Age: Les Temliers, Hachette, Paris.
 • Potkowski E. [1974], Rycerze w habitach, MON, Warszawa.
 • Potkowski E. [1995], Zakony rycerskie, Bellona, Warszawa.
 • Prokopiuk J. [2005], Proces Templariuszy, tCHu, Warszawa. www.gnosis.art.pl/e_gnosis/aurea_cetena_gnosis/prokopiuk_templariusze.html, 23.05.2011.
 • Rohricht [1888], Rgesta, 1347, Bibl. De l’ecole des Chartes.
 • Schalter R. [1951], Private Property, Rutgers University Press, New Brunswick.
 • Spychalski G.B. [2002], Zarys historii myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa−Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2fbd7a3-bff7-491d-b2fe-7dfb9e8b232d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.