PL EN


2016 | 163 | 439-447
Article title

Obraz stáří v moralitách raného novověku

Title variants
EN
The representation of age in the moralising books of early modern period
PL
Obraz starości w moralitetach okresu wczesnonowożytnego
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The study focuses on some literary representations of old age and old people in selected works of the early modern period. Those are moralising books written in the years before the Battle of White Mountain (published at the turn of the 17th century), namely Třinácte tabulí věku lidského (The Thirteen Images of Human Life, 1601) by Bartoloměj Paprocký from Hloholy, Věk člověka (The Age of Human, 1604) by Tobiáš Mouřenín from Litomyšl, Theatrum Mundi Minoris (1605) by Nathanael Vodňanský from Uračov, and Kniha o starosti aneb věku sešlém a šedivém (The Book of Misery or the Wretched and Dull Age, 1610) by Havel Žalanský Phaetön.
PL
Artykuł koncentruje się na niektórych literackich aspektach tematu związanego ze starością i starymi ludźmi w wybranych utworach wczesnego okresu nowożytnego. Chodzi o moralizatorskie spisy zokresu przedbiałogórskiego (wydane na przełomie XVI i XVII wieku), mianowicie o Třinácte tabulí věku lidského (1601) Bartosza Paprockiego, Věk člověka (1604) Tobiasza Mouřenína z Litomyśla, Theatrum mundi minoris (1605) Nathanaela Vodňanskiego zUračova i Knihu o starosti aneb věku sešlém a šedivém (1610) Havla Žalanskiego Phaëtona.
Year
Volume
163
Pages
439-447
Physical description
Contributors
  • Univerzita Palackého v  Olomouci
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2fd0352-f101-487d-8645-6ac38b3581a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.