PL EN


2010 | 78 | 2 | 193-202
Article title

ACQUISITIONS MODULE OF HORIZON IN TEGRATED LIBRARY SYSTEM IN THE PROCESS OF ACQUIRING MONOGRAPHS BY THE COLLEGE OF EUROPE LIBRARY IN NATOLIN (Wykorzystanie modułu gromadzenia systemu Horizon w procesie gromadzenia druków zwartych w Bibliotece Kolegium Europejskiego w Natolinie)

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author discusses the application of Horizon system (Release 7.3) in library acquisitions on the example of the College of Europe Library in Natolin. He describes options of the acquisitions module enabling librarians to manage a number of acquisitions processes: recording and controlling orders, controlling expenses, managing the budget, managing vendors, answering library users’ requests and shows how those options allow librarians to automate acquisitions and integrate them with other library processes, for instance cataloging. The author discusses implementation of Horizon acquisitions module in other Polish research and academic libraries.
Year
Volume
78
Issue
2
Pages
193-202
Physical description
Contributors
 • The College of Europe Library in Natolin, Warsaw
References
 • Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce: Vademecum (2009). Luksemburg: Urząd
 Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, s. 48-49 [online]; [dostęp: 08.12.
2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.library.coleurop.pl/documents/
cde_w_polsce_vademecum.pdf>.
 • Ciesielska, Mirosława (2003). Gromadzenie zbiorów w bibliotekach pedagogicznych -
 wyniki ankiety. "Bibliotekarz", nr 7/8, s. 27-30.
 • Dudziak, Danuta (2000). Bibliotekarz dziedzinowy czy bibliotekarz zintegrowany? Model
 współpracy z uczelnią, czyli ze wszystkimi chętnymi do uczestniczenia w niełatwym
 dziele wzbogacania księgozbioru. EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblio
tekarzy [online], nr 1 (specjalny) [dostęp: 08.12.2009]. Dostępny w World Wide
Web: <http://ebib.oss.wroc.pl/arc/esO 1 -08.html>.
 • Paul, Peter (1995). Kierunki gromadzenia i modele budżetowe jako podstawa planowania
 wydatków finansowych w bibliotekach uniwersytetów i szkół wyższych. W: Biblioteka 
naukowa. Automatyzacja, organizacja, zarządzanie. Warszawa; Poznań: Wydaw.
 SBP: we współpr. z Biblioteką Uniwersytecką, s. 174-180.
 • Poźniak, Wiktor T. (2009). Polityka gromadzenia w dobie zasobów elektronicznych
i specyficznych potrzeb użytkownika [online]. Wykład z cyklu „Dokąd zmierzają
biblioteki?” zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy i Zarząd
 Okręgu Mazowieckiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich [dostęp 04.12.2009]. 
Dostępny w World Wide Web; <http://biblioteka-w-natolinie.blogspot.eom/2009/10/
polityka-gromadzenia.html>.
 • Poźniak, Wiktor. T. (2000). Biblioteka College of Europe Natolin. "Studia Europejskie
" nr 2 (14), s. 1-11.
 • Sączewska-Trawicka, Monika (2009). Moduł gromadzenia zbiorów w bibliotekach używa
jących systemu komputerowego VTLS. "Przegląd Biblioteczny" z. 3, s. 371-375.
 • Wojtasik, Urszula (2000). Z wystawy do katalogu. Prezentacja podstawowych funkcji
 modułu „Gromadzenie” na przykładzie wprowadzenia o zbiorów książki zakupionej na
wystawie towarzyszącej seminarium. EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bi¬
bliotekarzy [online], nr 1 (specjalny) [dostęp: 08.12.2009]. Dostępny w World Wide
Web: <http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib-spl/wojtasik.html>.
 • Wojtasik, Urszula (2005). Tradycja i nowoczesność w gromadzeniu książek zagranicznych
na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej. W: Tradycja i nowocze
sność bibliotek akademickich. Oprac. materiałów Ewa Bieniasz, Krystyna Serwatko, 
Bożena Jaskowska. Rzeszów: Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 138-145.
 • Zwierzyńska, Renata (2002). Gromadzenie zbiorów w bibliotece pedagogicznej, teoria
 i praktyka. "Bibliotekarz", nr 2, s. 15-16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3057aec-be02-425c-9506-e0041b413455
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.