PL EN


2015 | 3 | 251-266
Article title

Poczucie czy zanik historii w poezji po 2000 roku?

Title variants
EN
Historical awareness or oblivion in 21th century's poetry?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article Historical awareness or oblivion in 21th century's poetry? ponders upon the writers' attitudes towards historical heritage. Different generations' poetry has, on one hand, a more relative view of history and mistrust of historiography and historical studies, and, on the other, contemplating the times that have past - especially the 20th century - through family matters. Historical awareness is strong in the writers for whom the imperative of engagement in the community (family, local, societal, national, European, Christian) is still important. Those writers tend to view the connection to history as a poetic game, and/or a moral obligation. The 21th century's poetry brought back the postulate of speaking the history that has been denied for political-ideological reasons, which is being realized today.
Year
Issue
3
Pages
251-266
Physical description
Dates
published
2015.11.01
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
 • Bajer Magdalena, Historia rodzinna: Königsberg – Królewiec – Kaliningrad, „Odra” 2014, nr 7/8.
 • Eichelberger Wojciech, Zdradzony przez ojca, Warszawa 1998.
 • Branach-Kallas Anna, Punkt widzenia historyka a wyobrażenie przeszłości. „The Whirpool” Jane Urquhart, w: Narracja. Historia. Fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze, red. Ł. Grützmacher, Warszawa 2009.
 • Fukuyama Francis, Koniec historii, przeł. Tomasz Bieroń, Marek Wichrowski, Poznań 1996.
 • Gadamer Hans-Georg, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. Bogdan Baran, Kraków 1993.
 • Legeżyńska Anna, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999.
 • Michałowski Piotr, Historia opowiadana przez poezję, w: Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, pod red. Włodzimierza Boleckiego, Jerzego Madejskiego, Warszawa 2010.
 • Mikołajczak Małgorzata, Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta, Zielona Góra – Kraków 2013.
 • Narracja. Historia. Fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze, red. Łukasz Grützmacher, Warszawa 2009.
 • Polkowski Jan, Ślady krwi. Przypadki Henryka Harsynowicza, Kraków 2013.
 • Pomorski Jan, „Historyzm” jako relatywizm językowy w historiografii, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, sectio I 11 (1986).
 • Słownik realizmu socjalistycznego, pod red. Zdzisława Łapińskiego, Wojciecha Tomasika, Kraków 2004,
 • Szaruga Leszek, Świat poetycki (XXVI), „Zeszyty Literackie” 2005, nr 2.
 • Wądolny-Tatar Katarzyna, Kołysanka w liryce XX i XXI wieku. Emergencja gatunku literackiego, Kraków 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f3088b0d-1363-4dcc-b62c-8d0bc948faec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.