PL EN


2013 | 11 | 13-18
Article title

Reaktywacja parafii ruskiej w Żernikach w drugiej połowie XVII wieku

Content
Title variants
EN
The revival of the Ruthenian parish in Żerniki in the latter part of the 17th century
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W referacie opisane są okoliczności reaktywowania parafii ruskiej w Żernikach pod koniec XVII wieku. Żerniki badanego okresu były wsią połozona w powiecie bełskim, na terenach objętych granicami dwóch kościelnych jednostek różnych wyznań: eparchii prawosławnej (od 1596 r. unickiej) oraz diecezji rzymskokatolickiej. Pierwsza wzmianka o drewnianej cerkwi w Żernikach znajduje się w rejestrze poborowym z 1562 r, Kolejna informacja źródłowa z 1573 r. I pokazuje parafię w stanie upadku. W kolejnych źródłach podatkowych, aż do 1662 r. ani świątynia, ani pop w Żernikach nie widnieją. Parafię ruską w Żernikach reaktywował 14 listopada 1694 r, jeden z właścicieli wsi Paweł Zbychalski z żoną Krystyną. Fundator ze swoich włości wydzielił grunt pod budowę przyszłej świątyni i nadał uposażenie kapłanowi. Zwiększenie uposażenia parocha w kolejnych latach nastąpiło za sprawą darowizn dokonanych przez kolejnych właścicieli wsi Jana Żulińskiego oraz Stanisław Józefa Ochockiego i Franciszka Dąbrowy.
EN
The article describes the circumstances of the revival of the Ruthenian parish in Żerniki at the end of the 17th century. In the studied period Żerniki was the village located in Bełż district, on the territory between the boundaries of two different religions: the Russian Orthodox eparchy (from 1596 - Uniate) and the Roman Catholic diocese. The first reference to the wooden tserkov in Żerniki appears in the register of conscripts of 1562. Yet another source of information from 1573 depicts the parish in a state of ruin. In the next tax sources, up to 1662, neither the tserkov nor the Orthodox priest appears. The Parish in Żerniki was revived on 14 November 1694 by one of the village owners, Paweł Zbychalski, together with his wife Krystyna. The founder allotted land from his own property as the site for the construction of the new church, and he granted a living to the Orthodox priest. The increase in the priest's income in the upcoming years was made via the donations made by the successive village owners, i.e. Jan Żuliński, Stanisław Józef Ochocki, and Franciszek Dąbrowa.
Keywords
Year
Volume
11
Pages
13-18
Physical description
Dates
published
2013-09-30
Contributors
  • Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dr. Janusza Patera w Tomaszowie Lubelskim
References
  • A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego województwa bełskiego od schyłku XIV do początku XVII w., Wrocław 1991
  • A. Gil, Prawosławna Eparchia Chełmska do 1596 r., Lublin-Chełm 1999
  • A. Mironowicz, Struktura organizacyjna kościoła prawosławnego w Polsce w X-XVIII wieku, [w:] Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś, red. L. Adamczuk, A. Mironowicz, Warszawa 1993
  • A. Poppe, Kościół i państwo na Rusi w XI wieku, Warszawa 1968
  • J. Mazuryk, S. Panyszko, O. Ostapiuk, Badania archeologiczne latopisiwego Uhrowieska, „Archiwum Polski Środkowowschodniej”, 3 (1998)
  • W. Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 r., Lublin 1998
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f30af1c3-75a1-4487-aed1-c9b8b8a0ebc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.